Encyklopedie města Ostravy !!!

Bedřich Opočenský, Zdroj: Archiv města Ostravy

  Bedřich Opočenský


  • * 24.5.1924, Boratín (Ukrajina) – † 29.10.2016 Praha


  • válečný veterán


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Polská republika, Československá republika, Československá socialistická republika, Česká a Slovenská federativní republika, Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   Vyrůstal v národnostně smíšené oblasti Západní Volyně (dnes Ukrajina). Po absolvování měšťanské školy chtěl odejít studovat na technické lyceum ve Lvově, avšak kvůli válečným událostem musel zůstat v rodné obci. Zde se zapojil do protinacistického odboje v organizaci Blaník. Po příchodu Rudé armády vstoupil v březnu 1944 do řad československého armádního sboru, kde absolvoval tankistický výcvik. Jako velitel tanku se účastnil karpatsko-dukelské, jaselské i ostravsko-opavské operace. V r. 1946 byl demilitarizován a dostal hospodářství se zámečnickou dílnou v Sedlci (okr. Litoměřice), která mu byla zanedlouho znárodněna. V r. 1998 byl povýšen do hodnosti plukovníka v. v. V r. 2015 byl jmenován brigádním generálem in memoriam.


  • čestný občan

   Ostrava (2015)


  • vzdělání

   polská měšťanská škola, Luck (Ukrajina)

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939 (1945, 1946)
   Pamětní medaile Československé armády v zahraničí (1945)
   Sovětská medaile "Za pobědu" (1946)
   Sovětská medaile "Za Pragu" (1950)
   Kříž obrany státu ministerstva obrany České republiky (2012)


  • zaměstnání

   Jednotné zemědělské družstvo v Sedlci (okr. Litoměřice) (od 1951)
   dílenský mistr v textilní továrně


  • obrazy

   img0307.jpg

   img0308.jpg


  • osoby

   Mikuláš Končický


  • související odkazy

   Paměť národa


  • autor

   Glombíčková


Aktualizováno: 22. 10. 2018