Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Vladimír Brázda


  • * 27.5.1920 Klopotovice (okr. Prostějov) – † 6.8.2001 Ostrava


  • dirigent, skladatel


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Československá republika, Československá socialistická republika, Česká a Slovenská federativní republika, Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   V ostravském divadle působil od r. 1939 nejprve jako korepetitor baletu, později korepetitor a sbormistr opery. Po osamostatnění operetního souboru v r. 1945 se stal jeho dirigentem, od r. 1950 šéfdirigentem, a v této funkci setrval až do roku 1988. Zaměřoval se především na klasickou vídeňskou operetu, ale prostor dával také muzikálové tvorbě a podílel se rovněž na vzniku původních českých hudebních komedií. Sám složil několik operet. Za jeho působení byla ostravská opereta nejlepším souborem tohoto žánru v tehdejším Československu. Operetu propagoval rovněž v rozhlasových a televizních pořadech, mj. Ve tříčtvrtečním taktu, Schůzky s operetou nebo Melodie vzpomínek, kde účinkoval jako pianista, dirigent a  vypravěč.


  • bydliště

   Na Desátém 23, Moravská Ostrava


  • vzdělání

   reálné gymnázium v Holešově
   konzervatoř v Brně, hra na klavír (externě)
   obchodní akademie v Ostravě (maturita 1940)
   Masarykův ústav hudby a zpěvu v Moravské Ostravě (skladba u Františka Míti Hradila, klavír u Emanuela Mikelky)
   instrumentace a dirigování u Jaroslava Vogla

  • vyznamenání a pocty

   Zasloužilý umělec (1979)

  • jiné pocty

   zlatá medaile Divadelní žatvy (1955)
   Cena Českého literární fondu za umělecký přínos v oboru hudebního divadla (1977)
   Cena Svazu českých dramatických umělců v oblasti divadla (1977)
   Čestné uznání za spolupráci s televizí (1985)
   Cena Svazu českých dramatických umělců za umělecký přínos při nastudování muzikálů (1988)
   Cena Oldřicha Nového za celoživotní přínos operetě (2000)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   Národní divadlo moravskoslezské (1939-1988)


  • prameny, literatura


  • osoby

   Emerich Gabzdyl
   František Míťa Hradil
   Jaroslav Vogel


  • partneři

   Zdeňka Brázdová (Hajduková)


  • ulice

   Na Desátém


  • osoba na objektech

   Pamětní deska Vladimíru Brázdovi
   pamětní deska


  • související odkazy

   archiv Národního divadla moravskoslezského
   Český hudební slovník osob a institucí


  • autor

   Glombíčková


Aktualizováno: 01. 04. 2019