Encyklopedie města Ostravy !!!

Ferdinand Stibor, Zdroj: ÚAM CČH (převzato z článku JINDRA, Martin. "Střežte mi církev"

  Ferdinand Stibor


  • * 25.9.1869 Řepiště (okr. Frýdek-Místek) – † 12.10.1956 Radvanice (m. č. Ostravy)


  • teolog, spoluzakladatel a biskup církve čs. (husitské)


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Stibor byl knězem vlasteneckého ražení, na všech místech, kde působil, vystupoval proti germanizaci. Na faře v Radvanicích vedl matriky v češtině, což bylo tehdy ve Slezsku výjimkou.
   Byl odpůrcem celibátu, po 1. světové válce se hlásil k reformnímu hnutí v církvi a 25. 5. 1919 dokonce uzavřel sňatek. Za to byl exkomunikován z církve, radvanická římskokatolická farnost byla připojena k Michálkovicím.
   Počátkem 20. let 20. století stál u zrodu církve československé, nejprve působil jako správce a od roku 1923 jako biskup církve československé ve slezské diecézi. Po úmrtí patriarchy Gustava Adolfa Procházky v roce 1942 se stal po dobu nacistické okupace správce celé církve československé.


  • vzdělání

   německá obecná škola ve Frýdku
   gymnázium v Českém Těšíně (1882-1890)
   teologická fakulta v Olomouci (1890-1891)
   teologická fakulta ve Vídni (1891-1894, 1894 vysvěcen na kněze)


  • zaměstnání

   kaplan ve farnostech Dolní Lipová, Skalice a Frýdek (1894-1899)
   kaplan ve farnosti Bílsko (1899-1900)
   správce farnosti Skočov (1900-1901)
   farář ve farnosti Slezská Ostrava (1901-1903)
   katecheta na měšťanské škole ve Slezské Ostravě (1903-1908)
   farář ve farnosti Radvanice (1908-1919)
   správce slezské diecéze církve čs. (husitské) (1922, biskupem 1923)
   správce církve čs. (1942-1945, v zastoupení patriarchy)

  • odborné a zájmové organizace

   Matice osvěty lidové (zakládající člen)
   Jednota katolického duchovenstva, zemská odbočka (předseda)


  • obrazy

   img0329.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • události

   5. 7. 1936
   Slavnostní otevření Husova sboru v Heřmanicích v roce 1936 8. 9. 1935
   Položení základního kamene Husova sboru v Heřmanicích v roce 1935 10. 9. 1926
   Slavnostní otevření Husova sboru v Michálkovicích v roce 1926 13. 7. 1924
   Položení základního kamene Husova sboru ve Slezské Ostravě 2. 9. 1921
   Založení Církve československé v Polance
   další události (2)...


  • související odkazy

   Wikipedie


  • autor

   Šerka


Aktualizováno: 17. 01. 2019