Encyklopedie města Ostravy !!!

Miroslav Mamula, Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

  RSDr. Miroslav Mamula


  • * 5.6.1930 Slezská Ostrava (m. č. Ostravy) – † 6.5.1986 Ostrava


  • politik, vedoucí tajemník krajského výboru KSČ


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   Byl představitelem konzervativního křídla v KSČ a prosazoval tzv. normalizaci po roce 1968. Proslul vyhlašováním mimořádných pracovních sobot (tzv. Mamulovy soboty).


  • vzdělání

   vyučen zámečníkem
   jednoroční akademický dělnický kurz
   Vysoká škola politická ÚV KSČ (1957-1961)

  • vyznamenání a pocty

   vyznamenání Za zásluhy o výstavbu
   Řád Vítězného února
   Řád práce


  • zaměstnání

   zaměstnán v ústředních dílnách Slezan, n. p.
   provozní ředitel n. p. Slezan (po 1948)
   tajemník pro ideologii Okresního výboru KSČ ve Frýdku-Místku (od 1955)
   tajemník pro stranickou práci Městského výboru KSČ v Ostravě (od 1962)
   vedoucí oddělení stavebnictví, dopravy a životního prostředí Krajského výboru KSČ Severomoravského kraje (od 1966)
   tajemník pro stranickou práci v průmyslu Krajského výboru KSČ Severomoravského kraje (1969-1970)
   vedoucí tajemník Krajského výboru KSČ Severomoravského kraje (1970-1986)
   předseda Krajského výboru Národní fronty (1970-1986)
   člen Ústředního výboru KSČ (1970-1986)
   člen Ústředního výboru Národní fronty (1970-1986)
   poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění (1971-1986)

  • politická orientace

   člen Komunistické strany Československa


  • obrazy

   img0155.jpg

   img0154.jpg img0461.jpg


  • prameny, literatura


  • události

   16. 10. 1974
   Návštěva generálního tajemníka SED E. Honeckera v roce 1974 15. 5. 1973
   Otevření nové budovy Československé televize na Dvořákově ulici v Moravské Ostravě v roce 1973 3. 4. 1971
   Městská konference KSČ v roce 1971 28. 4. 1970
   Návštěva prezidenta L. Svobody v dubnu 1970 26. 3. 1969
   Položení základního kamene nové budovy hlavního nádraží v Ostravě v roce 1969


  • související odkazy

   Wikipedie


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 22. 10. 2018