Encyklopedie města Ostravy !!!

František Míťa Hradil, Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

  František Míťa Hradil


  • * 8.12.1898 Vsetín – † 6.8.1980 Ledeč nad Sázavou (okr. Havlíčkův Brod)


  • hudební skladatel, pedagog, sbormistr, publicista


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   Hudební vzdělání získal již u svého otce, varhaníka a hudebního pedagoga Antonína Hradila. Společně s Rudolfem Kubínem se v r. 1953 zasloužil o vznik Vyšší hudebně pedagogické školy, pozdější Konzervatoře v Ostravě. Spolupodílel se na založení Ostravského symfonického orchestru (1954). Vychoval celou řadu vynikajících hudebníků. Jeho žákem byl např. hudební skladatel a klavírista Ilja Hurník nebo šéfdirigent ostravské operety Vladimír Brázda. Pro ostravský kraj vykonal neocenitelnou osvětovou práci. Byl redaktorem časopisu Hudební a divadelní obzor, psal články o ostravském hudebním životě do pražských i ostravských časopisů a novin. Byl členem porot při uměleckých soutěžích i sbormistrem mnoha amatérských pěveckých souborů. Kromě toho se sám aktivně účastnil koncertní činnosti. V r. 1956 odešel do Prahy.


  • vzdělání

   měšťanská škola ve Vsetíně
   měšťanská škola v Zábřehu nad Odrou (1912-1913)
   učitelský ústav ve Slezské Ostravě (1913-1917)
   pobočka Mistrovské školy pražské konzervatoře v Brně (třída Leoše Janáčka, 1921-1923)


  • dílo


  • zaměstnání

   Hudební a varhanická škola Matice školské v Mariánských Horách, později Masarykův ústav hudby a zpěvu v Mariánských Horách, od 1936 v Moravské Ostravě, dnes Janáčkova konzervatoř v Ostravě (1919-1953, od 1925 ředitel)
   ředitel hudební školy kovodělníků ve Vítkovicích (1921-1925)
   Vyšší hudebně pedagogická škola v Praze (od 1956)
   Krajský ústav pro další vzdělávání učitelů v Praze, vedoucí kabinetu hudebních škol (do 1966)

  • odborné a zájmové organizace

   Kruh přátel vážné hudby v Moravské Ostravě, předseda (1926-1934)
   Sokolské pěvecké sdružení v Ostravě, sbormistr (1925-1956)
   hornický pěvecký kroužek Lyra dolu Luis ve Vítkovicích, později pěvecké sdružení Smetana, sbormistr (od 1919)


  • obrazy

   img0324.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Vladimír Brázda
   Ilja Hurník
   Rudolf Kubín
   Jan Pešat
   Joža (Eduard Josef) Šimíček


  • rodiče

   Antonín Hradil


  • události

   1. 12. 1926
   Ustavující schůze Kruhu přátel vážné hudby v roce 1926


  • související odkazy

   Český hudební slovník osob a institucí


  • autor

   Glombíčková


Aktualizováno: 22. 10. 2018