Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Ing. František Russ


  • * 30.12.1835 Malé Přílepy (m. č. Chyňava, okr. Beroun) – † 07.01.1910 Opava


  • báňský technik, manažer, komunální politik


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Narodil se v rodině domkáře a zednického tovaryše Jana Ruse.
   V roce 1871 byl jmenován závodním na jámě František v Přívoze. Pod jeho vedením došlo k přestavbě dolu na moderní mechanizovaný důlní velkozávod. Během svého působení na Ostravsku se významně veřejně angažoval, byl členem řady dobročinných spolků. V Moravské Ostravě se stal správcem kontribučenského fondu. Po svém příchodu do Přívozu zasedl ve zdejším obecním výboru a v letech 1873–1885 vykonával funkci starosty. Byl rovněž předsedou kostelního konkurenčního výboru, podílel se na přípravě rozsáhlé stavební a technické modernizace obce.
   V roce 1892 byl povolán na ústřední ředitelství Severní dráhy Ferdinandovy do Vídně. O dva roky později odešel do penze a přesídlil do Opavy.


  • vzdělání

   montanistické (horní) učiliště v Příbrami (1854, 1858–1860)
   Báňská akademie v Banské Štiavnici, přípravný kurz (1855–1858)


  • zaměstnání

   c. k. báňské a solivarnické ředitelství ve Wieliczce, solné doly v Bochni (1860–1870)
   důlní společnost Severní dráhy Ferdinandovy (1870–1894)


  • prameny, literatura


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 03. 11. 2023