Encyklopedie města Ostravy !!!

Zikmund Witt ve 20. letech 20. století, Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

  JUDr. Zikmund Witt


  • * 26.1.1875 Oradea (Rumunsko) – † květen 1942 Komarów (Polsko)


  • advokát, politik


  • národnost

   židovská

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Významný představitel sociální demokracie. V letech 1918–1920 zastával funkce předsedy Zemského národního výboru pro Slezsko a poté předsedy politického odboru plebiscitní komise pro Těšínsko. Rostoucí protižidovské nálady na konci roku 1938 a ustavení Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939 donutily Z. Witta opustit Moravskou Ostravu. Byl zatčen gestapem. Zahynul v koncentračním táboře.

  • příčina úmrtí

   zahynul za nevyjasněných okolností v koncentračním táboře


  • vzdělání

   obecná škola ve Smolkově (okr. Opava)
   gymnázium v Opavě
   Vídeňská univerzita (promoce 1901)


  • zaměstnání

   advokátní koncipient v Moravské Ostravě (1901-1903)
   advokátní koncipient v Praze (1903-1907)
   advokát v Moravské Ostravě (od 1907)
   poslanec Říšské rady (1912-1914, 1917-1918)
   předseda Zemského národního výboru pro Slezsko (1918-1919)
   člen Okresní správní správní komise v Moravské Ostravě (1918-1924)
   poslanec Národního shromáždění (1918-1920)
   člen městského zastupitelstva Moravské Ostravy (1924-1938)
   senátor (1925-1935)

  • politická orientace

   sociální demokrat

  • odborné a zájmové organizace

   člen výboru spolku Národní divadlo moravskoslezské
   předseda ředitelství ostravské městské spořitelny


  • čestný hrob

   Ústřední hřbitov ve Slezské Ostravě


  • poznámky

   V období let 1917–1918 obhajoval osobnosti stíhané za politické delikty. Český svaz ho pověřil obhajobou Václava Klofáče.


  • obrazy

   img0153.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   František Mruzek


  • události

   17. 9. 1932
   Pohřeb JUDr. Ferdinanda Pelce 30. 3. 1925
   První řádné zasedání městské rady Moravské Ostravy (1924) 19. 9. 1921
   Návštěva olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana ve Slezské a Moravské Ostravě v roce 1921 9. 1. 1920
   Založení Italského kroužku v Moravské Ostravě v roce 1920 15. 4. 1919
   Porada zástupců obcí podílejících se na vytvoření Velké Ostravy


  • související odkazy

   Wikipedie


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 13. 02. 2024