Encyklopedie města Ostravy !!!

Renesanční náhrobek Bernarda Lva v kostele svatého Václava v Moravské Ostravě. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

  Bernard Lev


  • * kolem roku 1550 Locarno (Švýcarsko) – † 1.3.1603 Moravská Ostrava


  • vlašský stavitel a purkmistr města Moravské Ostravy


  • rodné jméno

   Bernard Leone


  • zajímavé okolnosti

   Na naše území přišel s vlnou vlašských stavitelů, kameníků a dalších uměleckých řemeslníků pravděpodobně v 1. polovině 70. let 16. století. Patřil ke kamenické skupině významného vlašského stavitele Tomase Bose z Ostravy. Po jeho smrti se oženil s vdovou Kateřinou Bosovou, zvanou Dyboska. Ve městě Moravské Ostravě se usadil se svolením olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského kolem roku 1581. V jeho službách dosáhl největšího uznání. Od poloviny 90. let 16. století až do roku 1602 zastával vícekrát úřad purkmistra, nebo byl radním.
   Jako katolík přispěl k upevnění této víry ve městě v době, kdy byla většina obyvatel podobojí. Naučil se jazyk místních lidí a nadále také udržoval kontakty s vlašskými mistry v Příboře, Fulneku, Moravské Ostravě a dalších místech.
   Měl několik dětí. Jeho syn Václav Lev byl rovněž činný v městské správě také jako purkmistr.


  • bydliště

   velkoměšťanský dům 48/35 v Moravské Ostravě


  • zaměstnání

   od roku 1576 pracoval v Opavě na stavbě stavovské sněmovny a soudnice v klášteře Minoritů
   1881–1584 pracoval v Opavě ve službách opavských stavů
   1592 dokončil na Hukvaldech ve službách olomouckých biskupů stavbu nové bašty kolem hradní studny
   1594 vypracoval pro biskupa Stanislava a jeho bratra Valentina Pavlovského z Pavlovic, úředníka na Hukvaldech, plány kostela v Pavlovicích na Pštinsku (dnes v Polsku)
   1594–1595 řídil stavbu třetí věže kostela svatého Václava v Olomouci, metropolitního chrámu olomouckého biskupství
   1594 začal stavět věž farního kostela svatého Václava v Moravské Ostravě (její podoba s renesančním dříkem je známá z veduty z roku 1728)
   kromě toho byl vyhledávaným mistrem při přestavbách výstavních sídel a domů šlechty a bohatých měšťanů


  • hrob

   kostel svatého Václava v Moravské Ostravě. Renesanční náhrobek v podobě kamenné desky s reliéfní postavou v nadživotní velikosti a českým nápisem se nachází na epištolní straně kostela. Znázorňujje postavu Bernarda Lva, muže asi 50-60letého, prostovlasého s knírem a špičastou zastřiženou bradkou, oděného v kalhoty a punčochy, se splývavým pláštěm na ramenou a s obojkem kolem krku. U nohou nebožtíka jsou dva znaky, vpravo jeho osobní (stojící lev), vlevo jeho manželky Kateřiny (býk), což dosvědčují inicilály BL a KDB. Autorem náhrobku je pravděpovodně kamenický mistr Jan Rinolt.


  • obrazy

   img0763.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jan Rinolt


  • události

   20. 7. 1594
   Ostravský stavitel Bernard Lev pověřen stavbou kostela sv. Václava v Olomouci (1594)


  • autor

   Novotná


Aktualizováno: 01. 07. 2019