Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  ThDr. Jan Evangelista Mácha


  • * 16.12.1798 Moravská Ostrava – † 5.11.1845 Olomouc


  • teolog, rektor olomoucké univerzity


  • zajímavé okolnosti

   narodil se v rodině moravskoostravského velkoměšťana Vincenta Máchy a jeho ženy Veroniky. V roce 1810 odešel z rodného města na studia do Opavy a později do Olomouce a Vídně. Do Moravské Ostravy se vrátil na krátký čas v roce 1821, kdy zde působil jako jáhen. Na kněze byl vysvěcen 27. 12. 1821 a své primice slavil v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě 12. 1. 1822. Poté působil jako kaplan v Olšanech. V roce 1823 byl vyslán olomouckým arcibiskupem Rudolfem Janem na stáž do Vídně. Po svém návratu začal studovat na olomoucké univerzitě, nejprve filozofii a poté teologii. Na univerzitě dosáhl významných postů, dokonce zastával funkci děkana teologické fakulty a poté i rektora univerzity.
   Zasloužil se o to, že r. 1837 bylo na univerzitě vyučováno češtině jako pastoračnímu jazyku. Vybudoval rozsáhlou soukromou knihovnu, kterou zčásti věnoval olomoucké univerzitní bibliotéce a z části rozdělil mezi své žáky.


  • vzdělání

   triviální škola v Moravské Ostravě
   gymnázium v Opavě (1810–1815)
   filozofie na Františkově univerzitě v Olomouci (1816–1818)
   teologie na Františkově univerzitě v Olomouci (1818–1821)


  • dílo

   Commentarios in libros V. T. et chrestomathias linquarum orientalium


  • zaměstnání

   jáhen v Moravské Ostravě (1821)
   kaplan v Olšanech (1821–1823)
   stáž ve Frintaneu ve Vídni (1823–1825)
   profesor biblických studií na teologické fakultě Františkovy univerzity v Olomouci (od r. 1825)
   děkan teologické fakulty Františkovy univerzity v Olomouci (1834–1835)
   rektor téže univerzity (1835–1836)

  • odborné a zájmové organizace

   představený vratislavských teologů (od r. 1830)
   senior profesorů teologické fakulty (1836)


  • hrob

   v Olomouci


  • prameny, literatura


  • stavby

   Kostel sv. Václava v Moravské Ostravě
   Kostelní náměstí


  • události

   25. 12. 1837
   Pitva Mariany Máchové


  • související odkazy

   Video o Janu Máchovi


  • autor

   Novotná


Aktualizováno: 18. 08. 2020