Encyklopedie města Ostravy !!!

Podobizna Františka Jurečka od Maxe Švabinského, Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

  František Jureček


  • * 24.9.1868 Moravská Ostrava (m. č. Ostravy) – † 5.10.1925 Moravská Ostrava (m. č. Ostravy)


  • stavitel, sběratel umění


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Po vyučení a vykonání stavitelské zkoušky ve Vídni začal pracovat ve stavební firmě svého otce Františka Jurečka v Moravské Ostravě, kterou po jeho smrti v r. 1902 převzal. Byl vášnivým sběratelem výtvarného umění. Svou bohatou sbírku obrazů, kreseb a plastik věnoval před smrtí Spolku pro vystavění a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě, která se stala jako tzv. Jurečkova galerie základem sbírek nově budovaného Domu umění (dnes Galerie výtvarného umění v Ostravě).


  • vzdělání

   obecná škola v Moravské Ostravě (1874-1879)
   státní reálka v Opavě (1880)
   německá reálka v Moravské Ostravě (1880-1883)


  • zaměstnání

   firma Schuhmacher, Vídeň, stavitelský příručí (1883-1890)

  • odborné a zájmové organizace

   Spolek pro vystavění a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě
   člen správní rady Českého akciového pivovaru v Moravské Ostravě (dnes pivovar Ostravar)


  • obrazy

   img0343.jpg

   img1256.jpg


  • pojmenované ulice

   Jurečkova (Moravská Ostrava)


  • prameny, literatura


  • osoby

   Otokar Bém
   Alois Sprušil


  • rodiče

   František Jureček


  • sourozenci

   Ludmila Bémová (Jurečková)


  • stavby

   Divadlo Jiřího Myrona
   Čs. legií 14/148 Rektorát Ostravské univerzity
   Dvořákova 7/138 Dům umění
   Jurečkova 9/1750


  • události

   13. 5. 1926
   Slavnostní otevření Domu umění v Moravské Ostravě v roce 1926 24. 1. 1923
   Založení Spolku pro vystavění a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě (1923) 14. 3. 1898
   Položení základního kamene budovy českého reálného gymnázia v Moravské Ostravě 16. 6. 1894
   Slavnostní otevření Národního domu v Moravské Ostravě


  • autor

   Glombíčková


Aktualizováno: 03. 08. 2021