Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Vladislav Šrenk


  • * 01.08.1887 Ząbkowice Będzińskie (dnes m. č. města Dąbrowa Górnicza, Polsko) – neznámé


  • právník a vedoucí městský úředník, ústřední ředitel městského úřadu v Moravské Ostravě


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Po začátku nacistické okupace města v r. 1939 byl Šrenk zatčen gestapem a krátký čas vězněn. Došlo k jeho odvolání z místa ústředního ředitele, rozhodnutím tehdejšího vládního komisaře města Josefa Hinnera byl však jmenován přednostou školského referátu, Šrenk toto místo zastával zřejmě až do září 1940, kdy byl na zákrok Hinnerova nástupce, vládního komisaře Emila Beiera, zbaven všech vedoucích funkcí a pracoval nadále jako řadový úředník. Vzhledem k tomu, že po osvobození města byly všechny personální změny z období okupace zrušeny, ujal se v květnu 1945 opět funkce ústředního ředitele. Překvapivě však byl již 17. 7. t. r. odvolán, tentokrát zřejmě na zákrok závodní rady městských zaměstnanců. Vysvětlení lze hledat v tom, že Šrenk měl pověst přísného vedoucího, který po podřízených vyžadoval nesmlouvavě plnění všech uložených povinností. Odtud patrně vyplynula jeho malá oblíbenost zejména u městských dělníků a možná i u části městských úředníků a zřízenců.


  • bydliště

   Sokolská 1801 (asi 1930–1945)


  • vzdělání

   obecná škola Brumov
   české gymnázium ve Strážnici 1900–1908
   Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze


  • dílo

   Redakčně zajistil vydání propagační publikace Moravská Ostrava. Národohospodářská propagace Československa. Moravská Ostrava 1937.


  • zaměstnání

   důstojník justiční služby Československé armády 1918–1921
   ředitel městského policejního úřadu v Moravské Ostravě 1922–1927
   přednosta prezidiální kanceláře městského úřadu v Moravské Ostravě 1927–1930
   přednosta úřadu pro obecní dávky 1930–1934
   přednosta prezidiální kanceláře městského úřadu v Moravské Ostravě 1934–1939
   ústřední ředitel městských úřadů a podniků 1937–1939
   přednosta školského referátu městského úřadu v Moravské Ostravě 1939–1940
   úředník městského úřadu v Moravské Ostravě 1940–1945
   ústřední ředitel městských úřadů a podniků 1945 (květen–červen)
   úředník prezidiální kanceláře městského úřadu 1945–1946
   přednosta oblastní pobočky Fondu národní obnovy v Ostravě 1946–1947
   přednosta oblastní pobočky Fondu národní obnovy v Olomouci (asi 1948–1950)


  • prameny, literatura


  • osoby

   Emil Beier
   Antonín Brtník
   Josef Hinner


  • partneři

   Pavla Šrenková (Hasičková)


  • děti

   Anna Marie Šrenková
   Dana Pavla Šrenková


  • ulice

   Sokolská třída


  • stavby

   Nová radnice
   Prokešovo náměstí 8/1803


  • autor

   Šerka


Aktualizováno: 04. 09. 2019