Encyklopedie města Ostravy !!!

František Špička. Zdroj: Slavnostní list vydaný na počesť a oslavu svěcení Marianského císařského jubilejního kostela v Přívoze, dne 15. srpna léta Páně 1899

  František Špička


  • * 02.12.1846 Loštice (okr. Šumperk) – † 19.08.1921 Valašské Meziříčí


  • římskokatolický kněz, farář a děkan v Moravské Ostravě


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Špička podporoval výrazně ostravský katolický tisk - Zájmy dělnictva (vydávané v Mor. Ostravě 1894–1897), poté Ostravsko – Přívozské noviny (v Přívoze 1897–1901), byl také čestným členem vydavatelského družstva kat. listu Ostravský kraj.
   Ihned po svém nástupu na faru v Moravské Ostravě inicioval nezbytné opravy ve farním kostele sv. Václava. Zasadil se výrazně o výstavbu Domu katolických tovaryšů v Moravské Ostravě, na jehož stavbu věnoval značnou sumu 24 500,-K.
   Zasloužil se rovněž o rozvoj místní církevní správy, kde podpořil založení far v Přívoze a Mariánských Horách, usiloval, ovšem neúspěšně, také o zřízení druhé fary v Mor. Ostravě při kostele Božského Spasitele.
   Od vzniku Katolické národní strany na Moravě 1896 působil v jejích řadách, několik let byl členem výkonného výboru této strany.
   V Moravské Ostravě, městě se silnou německou a polskou menšinou, se snažil vždy tlumit národnostní konflikty. Pečoval o zajišťování polských bohoslužeb pro dělníky z Haliče, od roku 1897 zavedl po dohodě se starostou Adalbertem Johannym také kázání v německém jazyce.


  • vzdělání

   nižší gymnázium Moravská Třebová
   vyšší gymnázium Olomouc
   Teologická fakulta Olomouc (vysvěcen na kněze 1871)

  • vyznamenání a pocty

   1897 vyznamenán při generální vizitaci děkanským límcem
   1914 vyznamenán rytířským křížem řádu Františka Josefa

  • jiné pocty

   1898 povýšen na místoděkana
   1900 ustanoven děkanem místeckého děkanátu (největšího v arcidiecézi)
   1906 ustanoven děkanem nově zřízeného děkanátu v Moravské Ostravě
   1909 jmenován čestným kanovníkem kolegiátní kapituly v Kroměříži
   1914 jmenován radou a přísedícím biskupské konzistoře
   1916 jmenován arciknězem pro příborský obvod.


  • zaměstnání

   1871–1882 kaplan, Valašské Meziříčí
   1882–1887 kaplan Slavičín
   1887–1894 farář Stará Ves u Přerova
   1894–1919 farář Moravská Ostrava

  • odborné a zájmové organizace

   Katolická národní strana na Moravě
   Spolek katolických tovaryšů v Moravské Ostravě


  • obrazy

   img0844.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Adalbert (Vojtěch) Johanny


  • stavby

   Kostel sv. Václava v Moravské Ostravě
   Kostelní náměstí Farní budova
   Kostelní náměstí 86 Katedrála Božského Spasitele
   náměstí Msgre Šrámka Kaple svatého Lukáše
   Zámecká


  • související odkazy

   Římskokatolická farnost Stará Ves


  • autor

   Šerka


Aktualizováno: 25. 11. 2019