Encyklopedie města Ostravy !!!

Primátor města Ostravy Z. Kupka. Zdroj. Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

  Ing. Zdeněk Kupka


  • * 13.11.1924 Martinov (m. č. Ostravy) – † 15.11.1994 Ostrava


  • primátor města Ostravy


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Československá republika, Československá socialistická republika, Česká a Slovenská federativní republika, Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z dělnické rodiny. V prosinci 1943 byl totálně nasazen ve Vítkovických železárnách, kde pracoval do konce války. V letech 1946-1948 vykonal vojenskou prezenční službu.
   Pracoval ve státní správě a ve stranických funkcích. Pod odchodu Josefa Kempného z funkce předsedy MěstNV Ostrava do Prahy byl na návrh KV KSČ zvolen na jeho místo. Jeho působení bylo značně ovlivněno počínající normalizací. Byl provedeny stranické prověrky poslanců, zaměstnanců NV a také institucí a podniků, které MěstNV podléhaly. V rámci nich musela odejít, nebo změnit působiště řada osob spojených s obdobím Pražského jara. Byl prvním, který od roku 1969 mohl používat označení primátor města Ostravy.
   Prioritou jeho volebního období byla bytová výstavba především na sídlištích.
   Ve funkci ho v roce 1971 nahradil Eduard Foltýn.


  • vzdělání

   obecná škola v Martinově (č. Ostravy)
   obecná škola v Pustkovci (č. Ostravy) (1932-1935)
   čsl. reálka v Moravské Ostravě (1935-1938) v důsledku obsazení pohraničí Německem musel studium ukončit
   jednoroční stranická škola
   Vysoká škola ekonomická v Praze


  • zaměstnání

   zaměstnanec pošty
   zemědělský dělník
   pracovník u soukromé firma v Moravské Ostravě
   totálně nasazen ve Vítkovických železárnách 1943-1945
   tajemník Místního národního výboru v Pustkovci (č. Ostravy) (1945)
   referent národní bezpečnosti u Okresní správní komise v Krnově (1945-1946)
   zaměstnanec Okresního národního výboru v Hlučíně (1948-1951)
   zároveň předseda Okresního výboru KSČ v Hlučíně
   zaměstnanec Krajského národního výboru v Ostravě (1951-1956)
   pracovník Krajského výboru KSČ v Ostravě
   poslanec Městského národního výboru v Ostravě (do roku 1964)
   tajemník Měst. národního výboru v Ostravě (do 1968)
   předseda Městského národního výboru v Ostravě (od 18. 12. 1968)
   od roku 1969 byla funkce přejmenována na primátor města (ukončil působení v této funkci v roce 1971)
   velvyslanec v Německé demokratické republice (1972-1975)
   poradce na federálním ministerstvu zahraničních věcí (1975-1979)
   předseda spotřebního družstva Budoucnost v Ostravě (1974 do odchodu do důchodu v roce 1984)

  • politická orientace

   člen KSČ (asi od 1945)


  • obrazy

   img1006.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Eduard Foltýn
   Josef Kempný


  • události

   6. 10. 1970
   Otevření prodloužené Rudné v roce 1970 28. 4. 1970
   Návštěva prezidenta L. Svobody v dubnu 1970 26. 3. 1969
   Položení základního kamene nové budovy hlavního nádraží v Ostravě v roce 1969 18. 12. 1968
   Zvolení Zdeňka Kupky předsedou MěstNV v roce 1968


  • související odkazy

   Wikipedie


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 04. 05. 2023