Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Jiří Waldhans


  • * 17.4.1923 Brno – † 28.3.1995 Brno


  • dirigent a pedagog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Československá republika, Československá socialistická republika, Česká a Slovenská federativní republika, Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   Po smrti Otakar Paříka převzal J. Waldhans vedení Ostravského symfonického orchestru. V době jeho působení vznikl v roce 1959 poloprofesionální sbor.


  • vzdělání

   klasické gymnázium v Brně (maturita 1942)
   hudební věda, filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (tři semestry 1945–1946)
   Státní hudební a dramatická konzervatoř (1942–1948, s přerušením 1944–1945)
   mistrovské kurzy u dirigenta a skladatele Igora Markeviče a dirigenta Jevgenije Mravinského


  • zaměstnání

   korepetitor ve Státním divadle Ostrava (1948–1949)
   sbormistr ve Státním divadle Ostrava (1949–1951)
   dirigent Symfonického orchestru kraje brněnského (1951–1954)
   dirigent Ostravského symfonického orchestru (1954–1955)
   umělecký ředitel a šéf Ostravského symfonického orchestru, později státní filharmonie Ostrava (1955–1962)
   šéfdirigent Státní filharmonie Brno (1962–1978)
   externí pedagog na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (od 1964)
   odborný asistent pro obor dirigování na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (od 1978)
   vedoucí katedry skladby, hudební teorie a dirigování (od 1979)
   docent pro obor dirigování (1980)
   pedagog na konzervatoři v Brně
   odchod do invalidního důchodu v roce 1981


  • prameny, literatura


  • osoby

   Otakar Pařík


  • události

   3. 5. 1954
   První koncert Ostravského symfonického orchestru v roce 1954 1. 1. 1954
   Založení Ostravského symfonického orchestru v roce 1954


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 09. 03. 2020