Encyklopedie města Ostravy !!!

Starosta Slezské Ostravy Jan Kunčický. Zdroj: Moravskoslezský deník 12. 5. 1940

  Jan Kunčický


  • * 12.05.1890 Slezská Ostrava (m. č. Ostravy) – † 29.01.1955 Frýdek-Místek


  • báňský úředník, starosta města Slezské Ostravy


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Jako starosta se snažil zmírňovat důsledky hospodářské krize 30. let, usiloval o rozšiřování komunální infrastruktury (vodovod, plynofikace, pozemní komunikace).
   Ve funkci předsedy okresního starostenského sboru slezskoostravského byl členem deputace, která u ministra zahraničních věcí F. Chvalkovského protestovala proti bezpráví způsobeném polskou okupací Těšínska v roce 1938.
   Velkou sumou přispěl na zakoupení motorové stříkačky Sboru dobrovolných hasičů ve Slezské Ostravě.


  • bydliště

   Hýbnerova čp. 1257


  • jiné pocty

   čestný člen Sboru dobrovolných hasičů v Muglinově


  • zaměstnání

   báňský úředník Wilczkova těžířstva na Dole Trojice ve Slezské Ostravě (do 1945)
   starosta města Slezské Ostravy 1935-1938, 1939-1941
   úředník Ostravsko-karvinských kamenouhelných dolů (1949 odchod do důchodu)

  • odborné a zájmové organizace

   Spolek báňských úředníků (od 1915)
   Okresní starostenský sbor slezskoostravský, předseda 1936-1940
   Sbor dobrovolných hasičů Slezská Ostrava


  • hrob

   Ústřední hřbitov Slezská Ostrava


  • obrazy

   img1167.jpg


  • prameny, literatura


  • partneři

   Valerie Kunčická (Podešvová)
   sňatek: 10. 6. 1914 Slezská Ostrava


  • děti

   Bohdan Kunčický
   Marta Kunčická


  • ulice

   Hýbnerova


  • události

   31. 5. 1940
   Druhá povodeň ve Slezské Ostravě v květnu 1940 20. 5. 1940
   Návštěva prezidenta Protektorátu Čechy a Morava E. Háchy ve Slezské Ostravě v roce 1940 23. 6. 1939
   Otevření nového mostu (tzv. Jubilejní most) přes Ostravici v roce 1939 12. 12. 1936
   Oslavy 100. výročí založení Severní dráhy Ferdinandovy 16. 11. 1935
   Umístění vojska ve Slezské Ostravě v roce 1935


  • související odkazy

   Digitální archiv Zemského archivu v Opavě
   Sčítání 1921 Slezská Ostrava, Jan Kunčický Digitální archiv Zemského archivu v Opavě
   Matrika narození Slezská Ostrava, Jan Kunčický


  • autor

   Šerka


Aktualizováno: 09. 02. 2022