Encyklopedie města Ostravy !!!

Starosta Slezské Ostravy Jan Kunčický. Zdroj: Moravskoslezský deník 12. 5. 1940

  Jan Kunčický


  • * 12.05.1890 Slezská Ostrava (m. č. Ostravy) – † ?


  • báňský úředník, starosta města Slezské Ostravy


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Jako starosta se snažil zmírňovat důsledky hospodářské krize 30. let, usiloval o rozšiřování komunální infrastruktury (vodovod, plynofikace, pozemní komunikace).
   Ve funkci předsedy okresního starostenského sboru slezskoostravského byl členem deputace, která u ministra zahraničních věcí F. Chvalkovského protestovala proti bezpráví způsobeném polskou okupací Těšínska v roce 1938.
   Velkou sumou přispěl na zakoupení motorové stříkačky Sboru dobrovolných hasičů ve Slezské Ostravě.


  • bydliště

   Hýbnerova čp. 1257


  • jiné pocty

   čestný člen Sboru dobrovolných hasičů v Muglinově


  • zaměstnání

   báňský úředník Wilczkova těžířstva na Dole Trojice ve Slezské Ostravě (do 1945)
   starosta města Slezské Ostravy 1935-1938, 1939-1941
   úředník Ostravsko-karvinských kamenouhelných dolů (1949 odchod do důchodu)

  • odborné a zájmové organizace

   Okresní starostenský sbor slezskoostravský, předseda 1936-1940
   Sbor dobrovolných hasičů Slezská Ostrava


  • obrazy

   img1167.jpg


  • prameny, literatura


  • partneři

   Valerie Kunčická (Podešvová)


  • děti

   Bohdan Kunčický
   Marta Kunčická


  • ulice

   Hýbnerova


  • autor

   Šerka


Aktualizováno: 30. 09. 2020