Encyklopedie města Ostravy !!!

Bedřich Šimeček. Zdroj: Činnost Slezské Matice osvěty lidové na Těšínsku a Hlučínsku za rok 1934

  Bedřich Šimeček


  • * 12.09.1854 Drnovice (okr. Vyškov) – † 11.04.1935 Slezská Ostrava (m. č. Ostravy)


  • prezident Krajského soudu v Moravské Ostravě


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Významný představitel českého národního hnutí ve Slezsku, zasloužil se o vydávání českých Těšínských novin a Slezského kalendáře, spolupůsobil při zakládání českých veřejných knihoven na Těšínsku. Výrazně přispěl také k rozvoji turistiky v Beskydech.


  • vzdělání

   právnické

  • jiné pocty

   čestný člen Slezské Matice osvěty lidové


  • dílo

   O národním ruchu na Těšínsku v době 1880-1900, 1934


  • zaměstnání

   auskultant Krajského soudu v Těšíně od 1880
   Okresní soud Velké Meziříčí, přednosta 1900-?
   Krajský soud v Uherském Hradišti, prezident 1915-1924
   Krajský soud v Moravské Ostravě, prezident 1924-1931 (odchod do důchodu)

  • odborné a zájmové organizace

   Masarykova liga proti tuberkulóze (předseda)
   Okresní péče o mládež
   dobročinný spolek Ludmila
   Právnická jednota (zakladatel)
   Slezská Matice osvěty lidové (zakladatel)


  • obrazy

   img1178.jpg


  • pojmenované ulice

   - Bedřicha Šimečka (Slezská Ostrava)


  • prameny, literatura


  • autor

   Šerka


Aktualizováno: 29. 05. 2020