Encyklopedie města Ostravy !!!

Jan Buchvaldek, předseda MěstNV Ostrava. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií.

  Jan Buchvaldek


  • * 23.9.1903 Polská Ostrava (dnes Slezská Ostrava, m. č. Ostravy) – † 2.4.1983 Ostrava


  • předseda Městského národního výboru v Ostravě


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z chudé hornické rodiny, což formovalo jeho postoje. V roce 1932 propuštěn za zaměstnání. Následně odjel do Sovětského svazu. V roce 1935 se vrátil do Československa.
   V roce 1942 byl zatčen a deportován do věznice v Bautzen. Tam onemocněl a převezen zpět do Ostravy a v únoru 1944 propuštěn.
   V roce 1946 úspěšně kandidoval za KSČ do Ústavodárného národního shromáždění.
   Po odchodu Josefa Kotase z funkce předsedy MěstNV v Ostravě navržen krajským výborem KSČ na jeho post a následně zvolen předsedou MěstNV plénem MěstNV v roce 1960. V této funkci působil do roku 1964, kdy ho vystřídal Josef Kempný.
   V době jeho působení ve funkci pokračovala sídlištní výstavba v Porubě a Jižním městě, zároveň však proběhly některé necitlivé úpravy centra Ostravy (odstranění morového sloupu a kašny na náměstí Lidových milicí apod.)
   Po invazi vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR v srpnu 1968 se podílel jako člen aktivu zakládajících a zasloužilých členů KSČ na stranických čistkách.


  • cena města

   Ostrava (1970)


  • vzdělání

   obecná škola na Baranovci v Polské Ostravě (dnes Slezská Ostrava)

  • vyznamenání a pocty

   Řád Vítězného února
   Řád Rudého praporu
   Řád práce


  • zaměstnání

   dělník na Jámě Ema
   příležitostná zaměstnání na vodojemu v Muglinově, plynojemu ve Slezské Ostravě a v elektrárně František (později Teplárna Přívoz)
   závodní dráha Vítkovických železáren (v době 2. světové války)
   poslanec prozatímního Národního shromáždění (1945–1946)
   poslanec Ústavodárného národního shromáždění (1946–1948)
   poslanec Národního shromáždění (1948–1954)
   Krajský národní výbor v Ostravě (místopředseda od 1951)
   předseda Městského národního výboru v Ostravě (1960–1964)
   člen rady a poslanec Městského národního výboru v Ostravě (1964–1971)
   poslanec Obvodního národního výboru Ostravě 1 (od 1971)


  • politická orientace

   člen KSČ od roku 1927

  • odborné a zájmové organizace

   Dělnická tělovýchovná jednota (člen)
   Ostravská župa Federace (Jednota) proletářské tělovýchovy, (předseda 1929–1931)
   Komsomol ve Slezské Ostravě (zakládající člen)


  • obrazy

   img1214.jpg

   img1215.jpg img1216.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Josef Kempný
   Josef Kotas


  • ulice

   Masarykovo náměstí


  • události

   21. 8. 1968
   Okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy 21. srpna 1968


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 18. 06. 2020