Encyklopedie města Ostravy !!!

Primátor Bedřich Lipina. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií.

  Ing. Bedřich Lipina, CSc.


  • * 26.2.1932 Václavovice (okr. Frýdek-Místek) – † 31.12.1995 Ostrava  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Československá republika, Československá socialistická republika, Česká a Slovenská federativní republika, Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z hornické rodiny.
   Do funkce primátora nastoupil po Eduardu Foltýnovi 23. 6. 1986. Byl posledním primátorem Ostravy před listopadovými událostmi roku 1989.
   V době jeho působení probíhala mj. výstavba přehrady Slezská Harta zásobující Ostravu vodou a ústřední čistírny odpadních vod v Přívoze.
   Na funkci primátora rezignoval 13. prosince 1989, kdy ho vystřídal Lubomír Vejr.


  • vzdělání

   vyučen zámečníkem v Ostroji Opava
   průmyslová škola strojní v Ostravě-Vítkovicích (1956–1959)
   Vysoká škola báňská, Fakulta báňského inženýrství (absolvoval 1965, kandidát věd 1981)

  • vyznamenání a pocty

   Za vynikající práci
   Za budování Lidových milicí


  • zaměstnání

   Ostroj Opava (plánovač od 1959)
   OKR - Ústřední dílny (později BASTRO) (konstruktér, vedoucí projekce, vedoucí dispečerské kanceláře)
   VOKD, n. p. (technolog od 1969)
   VOKD, n. p. (ředitel závodu Šenov od 1970)
   VOKD, n. p. (podnikový ředitel od 1976)
   člen Rady Krajského národního výboru v Ostravě (od 1986)
   člen Rady Městského národního výboru v Ostravě (od 1986)
   primátor města Ostravy (1986-1989)
   VOKD (technický pracovník 1990)

  • politická orientace

   člen KSČ od 1953

  • odborné a zájmové organizace

   Československý svaz mládeže
   člen vědeckých rad Vysoké školy báňské a Palackého univerzity v Olomouci
   člen Federálního výboru ČSSR pro družební styky


  • obrazy

   img1219.jpg

   img1218.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Eduard Foltýn
   Lubomír Vejr


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 31. 07. 2020