Encyklopedie města Ostravy !!!

Novák, Josef. Kratičké dějiny Čtenářského spolku v Přívoze vydané za příčinou jeho 25-letého trvání. Přívoz 1905. Uloženo: Archiv města Ostravy

  Josef Novák


  • * 21.10.1860 Napajedla (okr. Zlín) – † 1.12.1912 Moravská Ostrava (m. č. Ostravy)


  • pedagog, osvětový pracovník


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Vlastnictví nájemního domu čp. 545 v Moravské Ostravě mu i přes nevelký učitelský plat umožňovalo rozsáhlou mecenášskou činnost. Přímo tomto v domě pak poskytl místnosti pro mateřskou školu Matice ostravské.
   Byl štědrým podporovatelem dobročinných a vlasteneckých aktivit, přispěl např. na stavbu sokoloven v Přívoze a Vítkovicích, Národního domu v Moravské Ostravě, Českého domu ve Vítkovicích.
   Rozšiřoval české knihy a časopisy, sám aktivně přispíval do Opavského týdenníku a Ostravských listů (pod vlastním jménem nebo pod pseudonymem Neander). Byl také autorem místopisných hesel Přívoz a Ostrava Moravská v Ottově slovníku naučném.


  • bydliště

   Hlubinská kolonie č. 521, Moravská Ostrava


  • vzdělání

   gymnázium Těšín (maturita 1881)


  • dílo

   Literatura:
   Kratičké dějiny Čtenářského spolku v Přívoze vydané za příčinou jeho 25-letého trvání. Přívoz 1905

   Dále řada drobných tisků v českém místním tisku.


  • zaměstnání

   1881-1884 obecná škola v Přívoze, podučitel
   1884-1912 závodní škola Vítkovických kamenouhelných dolů na Hlubinské kolonii v Moravské Ostravě

  • odborné a zájmové organizace

   Čtenářský spolek v Přívoze (spoluzakladatel)
   pěvecký spolek Lumír v Moravské Ostravě (spoluzakladatel)
   Matice Ostravská v Moravské Ostravě (první jednatel)
   dobročinný spolek sv. Alžběty v Moravské Ostravě (spoluzakladatel)
   dobročinný sirotčí spolek Ludmila (první předseda)
   Čtenářská beseda ve Františkově údolí v Moravské Ostravě (předseda)
   spolek Národní dům
   TJ Sokol Moravská Ostrava (čestný člen)


  • hrob

   Hřbitov Moravská Ostrava LXI 1 (zrušen)


  • obrazy

   img1277.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Matilda Nováková (Moslerová)


  • děti

   Matilda Nováková
   Marie Kanclířová (Nováková)
   Josef Novák
   Svatava Kasalická (Nováková)


  • ulice

   Nádražní


  • stavby

   Městský hřbitov
   28. října, sad Dr. Milady Horákové
   pohřben na tomto hřbitově
   Divadlo Jiřího Myrona
   Čs. legií 14/148


  • související odkazy

   Actapublica
   Matrika narození Napajedla - Josef Novák Digitální archiv Zemského archivu v Opavě
   Sčítací arch 1890 - rodina Josefa Nováka Digitální badatelna Archivu města Ostravy
   Odkaz na stavební spis domu čp. 521


  • autor

   Šerka


Aktualizováno: 25. 09. 2020