Encyklopedie města Ostravy !!!

Zdroj: Archiv města Ostravy

  Emilie Maria Gudrichová


  • * 14.6.1888 Raduň – † 22.9.1970 Opava


  • spisovatelka, učitelka


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   Narodila se v rodině učitele, poslance Slezského zemského sněmu a významného kulturního pracovníka Rudolfa Gudricha. Celý svůj život zasvětila pedagogické práci. Přednášela v odborných kurzech pro učitelky mateřských škol, organizovala výstavy dětských prací. 13 let redigovala Časopis učitelek mateřských škol. V r. 1925 byla jmenována odbornou inspektorkou mateřských škol Slezska a Ostravska. Napsala také řadu knížek pro děti a básnických sbírek pro dospělé.


  • vzdělání

   Měšťanská škola v Opavě
   Hospodyňská škola v Kateřinkách
   Učitelský ústav v Brně (zkouška způsobilosti pro učitelky mateřských škol 1906)
   Státní učitelský ústav ve Slezské Ostravě (zkouška pro předmět ruční práce pro měšťanské školy 1907)
   Státní učitelský ústav ve Slezské Ostravě (maturita 1917)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   Mateřská škola v Hradci–Podolí
   obecné školy v Raduni, Kylešovicích a Opavě (1917-1921)
   ústav pro vzdělání učitelů mateřských škol při Státním učitelském ústavu ve Slezské Ostravě (od 1921)

  • odborné a zájmové organizace

   Jednota učitelek mateřských škol ve Slezsku (od 1924 předsedkyně)
   Československý svaz učitelek mateřských škol v Praze (1925 místostarostka, 1938 starostka)


  • obrazy

   img1322.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • související odkazy

   Emilie Maria Gudrichová


  • autor

   Glombíčková


Aktualizováno: 09. 10. 2020