Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Anna Wüstner-Havliček


  • * 28.6.1878 Klagenfurt (Rakousko) – † 11.5.1961 Novi Vinodolski (Jugoslávie)


  • hudební a literární kritička


  • rodné jméno

   Wüstner

  • národnost

   rakouská

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, Království Jugoslávie, Demokratická federativní Jugoslávie, Federativní lidová republika Jugoslávie


  • zajímavé okolnosti

   Do Moravské Ostravy se přestěhovala pravděpodobně v r. 1905 se svým manželem Jaroslavem Havličkem, inženýrem Vítkovických kamenouhelných dolů. Vyučovala zde soukromě hru na klavír a vedla kurzy k dějinám a teorii hudby. Patřila k hudebněkritické špičce předválečné i meziválečné Ostravy. Psala rovněž literární recenze. Publikovala v kulturním časopisu Theater-, Kunst- und Musik-Blätter "Der Schürfer" (vycházel 1908-1914) a v deníku Ostrauer Zeitung. Vyjadřovala se rovněž k aktivitám českého kulturního prostředí. Patřila k zakládajícím členům ostravské Gesellschaft der Musikfreunde (1912-1939). V r. 1940 se s manželem odstěhovala do Záhřebu (Chorvatsko). Překládala chorvatskou literaturu a mezi lety 1943-1945 publikovala v Deutsche Zeitung in Kroatien. Její zájem o hudbu má kořeny v rodinném prostředí. Rodina Wüstner patřila v 19. století ke známým sběratelům muzikálií a její otec se podílel rovněž na obnovení Korutanského hudebního spolku a byl jeho archivářem.


  • vzdělání

   Civil-Mädchen-Pensionat, Vídeň (1892-1898)
   gymnázium v Klagenfurtu (Rakousko), externě (1902 maturitní zkouška)
   Univerzita ve Vídni, filosofická fakulta, anglistika a německý jazyk a literatura (1900-1904)


  • odborné a zájmové organizace

   Gesellschaft der Musikfreunde (Společnost přátel hudby), místopředsedkyně a jednatelka, předsedkyně (1933-1938)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Jaroslav Havliček


  • děti

   Franjo Ivan Havliček
   Maria Anna Havliček


  • autor

   Glombíčková


Aktualizováno: 07. 10. 2020