Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Dr. Ing. Jaroslav Havliček


  • * 1.10.1879 Garešnica (Chorvatsko) – † 20.3.1950 Záhřeb (Chorvatsko)


  • inženýr, vysokoškolský profesor


  • národnost

   chorvatská

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, Království Jugoslávie, Demokratická federativní Jugoslávie, Federativní lidová republika Jugoslávie


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rodiny českého původu. S manželkou Annou, hudební a literární kritičkou, přišel do Ostravy v r. 1905 jako inženýr Vítkovických kamenouhelných dolů, kde působil až do svého odchodu do Záhřebu (Chorvatsko) v r. 1940. Od r. 1937 zastával v Ostravě rovněž funkci konzula jugoslávského království. V r. 1919 byl jmenován jedním z prvních tří profesorů Technické univerzity v Záhřebu, na jejíž organizaci se až do r. 1921 podílel. Hlavní náplní jeho vědecké práce byly výzkumy fyzikálních vlastností vody a vodní páry, problémy stavby parních kotlů a turbokompresorů, elektrických důlních zařízení apod. Přispíval do odborných periodik a byl autorem několika vysokoškolských skript.


  • vzdělání

   Eidgenössische Technische Hochschule, Curych (1897-1908)


  • zaměstnání

   Vereinigte Elektrische Werke A.G., Drážďany (Německo)
   Siemens-Schukert-Werke, Vídeň (1901-1905)
   Vítkovické kamenouhelné doly (1905-1909 inženýr ve stavebním a strojním oddělení, od 1909 vedoucí stavebního a strojního oddělení, od 1935 vedoucí oddělení elektrárna, od 1936 náměstek ředitele, od 1937 zástupce ústředního ředitele)
   Technická univerzita v Záhřebu (1940-1950)

  • odborné a zájmové organizace

   Masarykova akademie práce (od 1923)
   Elektrotechnický svaz československý (předseda 1934-1935)
   národní komitét československý pro Světovou konferenci o energii
   Mezinárodní konference pro parní tabulky


  • prameny, literatura


  • partneři

   Anna Wüstner-Havliček (Wüstner)


  • děti

   Franjo Ivan Havliček
   Maria Anna Havliček


  • autor

   Glombíčková


Aktualizováno: 02. 02. 2023