Encyklopedie města Ostravy !!!

prof. Bohumil Kaňkovský. Zdroj: Archiv Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

  prof. Ing. Bohumil Kaňkovský


  • * 26.2.1904 Malé Kunčice (dnes Kunčičky, m. č. Ostravy) – † 19.7.1959 Ostrava


  • vysokoškolský pedagog, rektor Vysoké školy báňské v Ostravě, odborník na důlní stroje


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Po roce 1945 byl B. Kaňkovský pověřen vybudováním mechanizace dolů OKR s použitím strojů anglické a americké výroby, které byly získány za prostředky poskytnuté organizací UNRRA.
   Později se podílel na vývoji konstrukcí speciálních hornických strojů. Publikoval v odborných periodikách Hornický věstník, Báňský obzor, Nový horník. Spolupracoval s Ústavem pro důlní mechanizaci a Vědecko-výzkumným uhelným ústavem v Radvanicích.


  • vzdělání

   obecná škola na Zárubku (č. Slezské Ostravy) (1910–1915)
   Matiční gymnázium v Ostravě (1915–1923)
   Vysoká škola báňská v Příbrami (obor hornictví, druhá státní zkouška 1931)
   jmenován profesorem na VŠB (1954)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   Severní dráha Ferdinandova (důl Zárubek, technický úředník 1932–1934, důl František v Přívoze 1934–1935, jmenován hormistrem 1935, důl Hubert v Hrušově, provozní inženýr 1935–1945)
   Generální ředitelství Severní dráhy Ferdinandovy, zaměstnanec báňské inspekce (1945)
   Ostravsko-karvinské doly v Ostravě, n. p., přednosta oddělení mechanizace dolů, později úseku mechanizace v oddělení mechanizace a racionalizace (1946–1951)
   Ostravsko-karvinské doly v Ostravě, n. p., oddělení strojní, referent pro investice (1951)
   Ústřední dělnická škola ve starých Hamrech, externí vyučující (1950–1951)
   Vyšší průmyslová škola hornická v Ostravě, externí vyučující (1950–1954)
   Vysoká škola báňská v Ostravě , externí pedagog (od 1951), pověřený děkan Fakulty báňského strojnictví, zřízené ve studijním roce 1951/1952 (1951–1955)
   Vysoká škola báňská v Ostravě, vyučující na katedře hornických strojů (později hornických strojů a technologie) na Fakultě báňského strojnictví, kde rovněž vedl ústav důlní mechanizace (od 1951)
   Vysoká škola technická v Košicích, externí pedagog (1954)
   rektor Vysoké školy báňské v Ostravě (1955–1959). Do této funkce nastoupil po prof. Vladislavu Mydlarčíkovi

  • odborné a zájmové organizace

   Oborová komise pro hornictví a hutnictví při Ministerstvu školství Československé republiky
   Hornická subkomise pro řešení odborných otázek v rámci čs.-polských vztahů
   Vědecká rada Ministerstva paliv Československé republiky
   Státní výbor pro vysoké školy
   Vědecko-technická společnost


  • obrazy

   img1345.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Teofil Chlebovský
   Vladislav Mydlarčík


  • školy

   Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 22. 10. 2020