Encyklopedie města Ostravy !!!

prof. Teofil Chlebovský. Zdroj: Archiv Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

  prof. RNDr. Teofil Chlebovský


  • * 11.7.1917 Czechowice (Polsko, okr. Bílsko) – † 22.10.1973 Ostrava


  • vysokoškolský pedagog, rektor Vysoké školy báňské v Ostravě


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   Hlavním oborem vědeckého zájmu T. Chlebovského byla analytická chemie, především studium kovů a metod pro jejich rychlé určování.
   Společně s prof. Rudolfem Jirkovským prováděl výzkum jodobromových minerálních vod v ostravsko-karvinském revíru, zabýval se studiem možnosti zpracování antimonových a cínových odpadů v Příbrami atd.
   Byl autorem několik vysokoškolských učebnic anorganické chemie. Podílel se na změně organizační struktury školy v souvislosti s novým vysokoškolským zákonem vydaným v roce 1950. Prosazoval výstavbu nového vysokoškolského areálu.


  • vzdělání

   polská obecná škola
   obecná škola v Třebenicích u Lovosic
   měšťanská škola v Paskově
   reálné gymnázium v Místku (maturita 1937)
   České vysoké učení technické v Praze, Fakulta chemicko-technologického inženýrství (studium přerušeno)
   Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta (od 1939, s přerušením studia v důsledku uzavření českých vysokých škol v době německé okupace. Absolutorium 1947)
   obhajoba dizertační práce a udělení titulu RNDr. na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (1947)
   jmenování docentem na Vysoké školy báňské v Ostravě (1951)

  • vyznamenání a pocty

   Za zásluhy o výstavbu (1963)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   Českomoravská továrna na dusíkaté látky v Ostravě-Mariánských Horách
   Vysoká škola báňská v Ostravě (vyučující od roku 1947, odborný asistent od roku 1948, tajemník VŠB 1950–1951, děkan Hutnické fakulty 1951–1953, prorektor VŠB 1953–1955)
   Státní úřad plánovací v Praze (1955–1958)
   Vysoká škola báňská v Ostravě, prorektor (1958–1959), zastupující rektor (1959–1960)
   rektorem VŠB jmenován se zpětnou účinností od roku 1959. V této funkci, do které nastoupil po prof. Bohumilu Kaňkovském, působil do roku 1963
   vedoucí katedry anorganické a fyzikální chemie na Hutnické fakultě VŠB (1962–1971)

  • politická orientace

   člen Komunistické strany Československa

  • odborné a zájmové organizace

   vědecká rada Pedagogické fakulty v Ostravě
   Československá společnost chemická při ČSAV


  • obrazy

   img1347.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Bohumil Kaňkovský
   Bohuslav Růžička


  • školy

   Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 22. 10. 2020