Encyklopedie města Ostravy !!!

prof. Bohuslav Růžička. Zdroj: Archiv Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

  prof. RNDr. Bohuslav Růžička, CSc.


  • * 17.5.1921 Pěnčičky (okr. Přerov) – † 8.8.1978 Maďarsko


  • vysokoškolský pedagog, rektor Vysoké školy báňské v Ostravě


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   Jedním z prvních úkolů B. Růžičky po nástupu na Vysokou školu báňskou v Ostravě bylo uspořádání geologické sbírky.
   Věnoval se problematice ložisek užitkových nerostů, stratigrafie jodonosných pramenů. Posléze se zabýval paleontologií a revizí sbírek J. Barranda.
   Byl autorem mnoha odborných publikací. Mezi nejvýznamnější patřila třídílná Historická geologie a Geologická minulost Země, jejimž spoluautorem byl prof. Josef Dvořák.
   Průkopnický význam měl jeho výzkum v oblasti nového vědního odvětví – paleobiometrie. V tomto oboru úzce spolupracoval s prof. Oldřichem Hajkrem.
   Ve funkci rektora se zasazoval o rozšíření mezinárodních kontaktů a zavádění výpočetní technicky. Mimořádné byly jeho zásluhy na zahájení výstavby vysokoškolského areálu v Porubě.
   V roce 1968 se zapojil do tzv. obrodného procesu. Po okupaci vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 se připojil k protestům. Po upálení Jana Palacha v lednu 1969 vedl 20. 1. 1969 tryznu studentů centrem Ostravy.
   Na počátku tzv. normalizace odešel na vlastní žádost z funkce rektora, oficiálním důvodem byl zhoršený zdravotní stav B. Růžičky. Nadále však působil jako pedagog na VŠB a pokračoval ve vědecké práci.


  • vzdělání

   obecná škola v Místku (1927–1932)
   reálné gymnázium (1932–1941)
   Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1945–1948, studium dokončeno dizertací a ziskem titulu RNDr.)
   docentem pro obor geologie a paleontologie jmenován 1952
   kandidát věd, titul udělen na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy 1957
   profesorem jmenován 1960


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   totálně nasazen v Německu (1941–1942, z totálního nasazení uprchl v roce 1942)
   nucené práce v Protektorátu Čechy a Morava
   firma K. Prohaska, geodet v jižní Francii (1943 útěk do Itálie, kde se zapojil do odboje)
   Československé naftové závody, externí zaměstnanec (1945–1947)
   Vysoká škola báňská v Ostravě, (vyučující od 1948, vedoucí katedry geologie a paleontologie 1961–1970, proděkan hornicko-geologické fakulty 1961–1963)
   rektorem Vysoké školy báňské byl v letech 1963–1969. Tuto funkci převzal po prof. Teofilu Chlebovském
   vedoucí katedry geologie a mineralogie Hornicko-geologické fakulty VŠB (1970–1972, zástupce vedoucího katedry 1972–1978)

  • politická orientace

   člen Komunistické strany Československa

  • odborné a zájmové organizace

   Society of systematic zoology
   Assotiation International systematique Thèoretique
   Československá společnost pro mineralogii a geologii


  • obrazy

   img1348.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Oldřich Hajkr
   Teofil Chlebovský


  • školy

   Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava


  • události

   20. 1. 1969
   Tryzna za Jana Palacha v lednu 1969 21. 8. 1968
   Okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy 21. srpna 1968


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 20. 11. 2020