Encyklopedie města Ostravy !!!

PhDr. Jaroslav Vavřík, Zdroj: Soukromá sbírka Mgr. Tomáše Krále

  PhDr. Jaroslav Vavřík


  • * 14.8.1907 Petřvaldík (část obce Petřvald, o. Nový Jičín) – † 2.3.1991 Ostrava


  • knihovník, folklorista


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika, Česká a Slovenská federativní republika


  • zajímavé okolnosti

   Za svého působení v ostravských knihovnách za nacistické okupace uchránil před zničením společně s dalšími knihovníky knihovní fond čítající 50 000 zkonfiskovaných publikací. Zachráněný fond vědecké literatury byl po reorganizaci knihoven v roce 1951 převeden do Státní vědecké knihovny, některé archivní materiály byly předány odborným a muzejním knihovnám. Jaroslav Vavřík se rovněž zasloužil o vybudování hudebního oddělení Knihovny města Ostravy.
   Vedle své knihovnické práce sebral a zaznamenal 340 lašských písní, z nichž přibližně 100 upravil pro Československý rozhlas. Dalších přibližně 150 lidových písní, které sesbíral v Černotíně a okolí, nebyly doposud publikovány. Výtah z dizertace vydala v roce 1931 Slezská matice osvěty lidové pod titulem Lidová píseň ve Slezsku a v prosinci téhož roku vydala opět Slezská matice osvěty lidové jeho spis Lašské nářečí a škola.


  • vzdělání

   obecná škola v Černotíně
   gymnázium v Moravské Ostravě (1918–1926)
   konzervatoř v Brně (1926–1928)
   konzervatoř v Praze (1929 státní zkouška z hry na klavír a varhany u J. B. Foerstera, z kompozice u V. Nováka, hře na klavír u K. Hofmeistera)
   Státní archivní škola (1929–1931)
   Univerzita Karlova v Praze (Filozofická fakulta, hudební věda u Z. Nejedlého a O. Zicha, filozofie u J. B. Kozáka), knihovnické kurzy na Univerzitě Karlově (do 1931)


  • zaměstnání

   Muzeum v Orlové (1931–1933)
   veřejné knihovny v Ostravě (1933–1961)


  • poznámky

   Podklady k biogramu poskytl Mgr. Tomáš Král


  • obrazy

   img0416.jpg

   img0417.jpg


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 17. 01. 2019