Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Josef Hubert Lorenz


  • * 22.01.1904 Vítkovice (m. č. Ostravy) – † ?


  • starosta obce Poruby


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Německá říše


  • zajímavé okolnosti

   Josef Lorenz nezískal v období 1. Československé republiky státní občanství, formálně zůstával polským státním příslušníkem, a z tohoto důvodu měl dlouhodobé problémy se získáním zaměstnání. Po roce 1938 údajně získal říšskoněmecké státní občanství podvodně.
   V době svého působení v Třebovicích se po úmrtí Ignáce Blažeje zmocnil vedení jeho továrny na nábytek, kterou přeměnil na komanditní společnost pod názvem Lorenz & spol.


  • bydliště

   Vítkovice, Leygasse 35 (Obránců míru)


  • zaměstnání

   družstvo Budoucnost (úředník, do 1924)
   výuka soukromých hodin lyžování a tenisu
   obchodní dům Rix v Moravské Ostravě, vedoucí sportovního oddělení
   starosta Poruby 1938–1943
   od 1943 služba ve Wehrmachtu

  • politická orientace

   člen NSDAP

  • odborné a zájmové organizace

   Witkovitzer Turnverein


  • osoby

   Ignác Blažej


  • související odkazy

   Digitální archiv Zemského archivu v Opavě
   Matrika narození Vítkovice 1904


  • autor

   Šerka


Aktualizováno: 11. 02. 2022