Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Ing. Oskar Mratschek


  • * 25.10.1859 Tišnov (okr. Brno-venkov) – † 16.03.1922 Wien (Rakousko)


  • úředně autorizovaný civilní inženýr a civilní architekt, šéf městského stavebního úřadu v Moravské Ostravě


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, Rakouská republika


  • nej...

   Ostrava: první městský stavební inženýr

  • zajímavé okolnosti

   V červenci 1891 zvítězil v konkurzu na místo šéfa nově zřízeného městského stavebního úřadu v Moravské Ostravě. Tuto funkci vykonával do února 1897. Během svého působení v Moravské Ostravě mj. projektoval a řídil stavbu hasičské zbrojnice, městských jatek, budov obecných škol na dnešních ulicích Žerotínově a Poděbradově, měšťanské školy na ulici Purkyňově aj. Prováděl stavební dozor na stavbě městské nemocnice. Byl autorem projektu vstupní brány a obřadní síně městského hřbitova. Vypracoval pro Moravskou Ostravu generální stavební plán a generální plán městské kanalizace.


  • vzdělání

   studium pozemních staveb a architektury na polytechnice ve Vídni (1885)


  • zaměstnání

   asistent pro architekturu na vysoké technické škole v Brně (1886–1887)
   kreslič městského stavebního úřadu v Linci (1887–1888)
   asistent městského stavebního úřadu v Ústí nad Labem (1888–1889)
   městský stavební inženýr v Krnově (1890–1891)
   městský inženýr, stavební inspektor ve Vídni-Floridsdorfu (1897–?)

  • odborné a zájmové organizace

   Městský okrašlovací spolek v Moravské Ostravě


  • prameny, literatura


  • stavby

   Hasičská zbrojnice německého sboru dobrovolných hasičů
   Smetanovo náměstí 886


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 25. 06. 2021