Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Ing. Karl Czerwenka


  • * 27.03.1864 Březí (m. č. obce Zhoř, okr. Písek) – † 22.04.1943 Treblinka (Polsko)


  • úředně autorizovaný civilní inženýr staveb a civilní geometr, městský stavební ředitel


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Řídil městský stavební úřad v Moravské Ostravě v době největší stavební přeměny města a mohutného územního rozvoje na přelomu 19. a 20. století. Doba jeho působení v čele úřadu byla spojena s prvními rozsáhlými investicemi do budování technické infrastruktury a staveb vyšší občanské vybavenosti rodícího se velkoměsta. V souvislosti s plněním úkolů stavebně-technické modernizace Moravské Ostravy podnikl počátkem 20. století dvě studijní cesty do několika středoevropských měst a metropolí. Po vzniku republiky odešel na vlastní žádost do penze.
   Přestože ovládal stejně dobře češtinu jako němčinu, sám se považoval za rakouského Němce. Později přijal československé státní občanství. Po nástupu nacismu k moci začal užívat původní českou podobu jména - Karel Červenka – a lpěl na jejím dodržování.

  • příčina úmrtí

   zahynul v nacistickém koncentračním táboře


  • vzdělání

   vyšší reálka v Plzni (maturita 1884)
   německá vysoká škola technická v Praze


  • zaměstnání

   asistent u stavitele Josefa Perthena v Podmoklech (m. č. Děčína; 1891–1892)
   městský stavební úřad v Olomouci (1892–1897)
   městský stavební úřad v Moravské Ostravě (1897–1922)


  • prameny, literatura


  • partneři

   Ernestine (Erna) Czerwenka (Fränkel)


  • děti

   Hanuš Červenka


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 25. 06. 2021