Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Ing. Karel Frič


  • * 29.10.1883 Lubná (okr. Rakovník) – † 04.03.1941 Moravská Ostrava


  • ředitel městského stavebního úřadu


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Protektorát Čechy a Morava


  • zajímavé okolnosti

   Po vzniku samostatného Československa uspěl ve výběrovém řízení na post městského stavebního inženýra. Z této funkce provedl reorganizaci městského stavebního úřadu po vzniku tzv. Velké Ostravy. V době jeho působení proběhla v tehdejší Moravské Ostravě mohutná stavebně investiční činnost. Na území města vyrostlo více než 1600 novostaveb v celkové hodnotě přes 600 milionů korun. V meziválečných desetiletích, zejména pak v době největší stavební konjunktury mezi léty 1927 a 1931, došlo v Moravské Ostravě k rozsáhlé veřejné výstavbě administrativních i obytných budov. Největším investorem bylo samotné město Moravská Ostrava, jehož stavební investice měl na starosti právě úřad vedený Karlem Fričem. Ten se mj. zabýval také stavebním vývojem a územním plánováním města, k čemuž uveřejnil několik odborných statí.


  • vzdělání

   reálka v Hradci Králové
   pozemní stavitelství na České vysoké škole technické v Praze (druhá státní zkouška 1906)


  • zaměstnání

   N. Rella & Neffe, Mladá Boleslav (1907, zákonná praxe)
   Ing. Karel Kress, Praha (1908–1912)
   samostatný podnikatel pozemních staveb v Hercegovině (1912–1914)
   stavební komisař při Zemském správním výboru v Praze (1919–1921)
   správce stavebního úřadu ve Slezské Ostravě (1921–1922)
   stavební úřad v Moravské Ostravě (1922–1940)

  • odborné a zájmové organizace

   Regulační sbor ostravský (od 1929, člen výboru znalců)


  • prameny, literatura


  • osoby

   Ludwig Fiala


  • partneři

   Božena Fričová (Mezková)


  • děti

   Karel Frič
   Božena Fričová (Fričová)


  • stavby

   Nová radnice
   Prokešovo náměstí 8/1803


  • události

   16. 6. 1923
   První průmyslová a živnostenská výstava v Moravské Ostravě v roce 1923


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 20. 07. 2021