Encyklopedie města Ostravy !!!

Miloš Morávek, Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

  Miloš Morávek


  • * 24.12.1911 Vídeň – † 1.8.1951 Ostrava (věznice krajského soudu)


  • štábní kapitán čs. armády, oběť politické perzekuce


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Po absolvování obchodní akademie a krátkém zaměstnání byl povolán k vojenské prezenční službě, která předznamenala jeho další kariéru. Od srpna 1938 zastával až do obsazení pohraničí v hodnosti poručíka funkci velitele pohraničního objektu v Orlických horách. Během války vykonával řadu civilních zaměstnání. Účastnil se protinacistického odboje. Od 5. května 1945 nastoupil opět službu v československé armádě. Sloužil ve Frýdku-Místku, kde jej kontaktoval Josef Polomský, který se jej snažil získat pro účast v připravovaném povstání. 26. října 1949 byl zatčen Státní bezpečností a odsouzen v zinscenovaném politickém procesu 21. července 1950 k trestu smrti.

  • příčina úmrtí

   popraven


  • vzdělání

   Obchodní akademie v Hradci Králové (do 1934)
   Vojenská akademie v Hranicích )1937-1938)


  • zaměstnání

   Československá armáda (1936-1939, 1945-1951),
   Okresní úřad v Novém Městě nad Metují (1939-1940)
   Zemský úřad v Praze


  • obrazy

   img1534.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Josef Polomský


  • osoba na objektech

   Pamětní deska popraveným politickým vězňům


  • události

   1. 8. 1951
   Poprava Miroslava Sýkory, Miloše Morávka, Josefa Polomského a Ladislava Cée 17. 7. 1950
   Soudní proces s "protistátní teroristickou skupinou" Miroslava Sýkory a spol.


  • autor

   Glombíčková


Aktualizováno: 22. 07. 2021