Encyklopedie města Ostravy !!!

Ugo Dadone, italský konzul v Moravské Ostravě. Zdroj: Moravskoslezský deník 22. 2. 1929

  Ugo Dadone


  • * 03.06.1886 Agropoli (Itálie) – † 1963 Řím (Itálie)


  • žurnalista, diplomat, italský konzul v Moravské Ostravě


  • národnost

   italská

  • státní příslušnost

   Italské království, Italská republika


  • zajímavé okolnosti

   V roce 1911 se v Benátkách seznámil s Češkou Markétou Kašparovou, s níž téhož roku uzavřel sňatek. Naučil se dokonale česky, jeho jazykové nadání dokládá, že kromě češtiny ovládal ještě 5 dalších cizích jazyků včetně arabštiny.
   V roce 1917 vstoupil do československých legií v Itálii, v jejichž řadách se vrátil do Čech (resp. tehdy již Československé republiky), odkud se odstěhoval při vypuknutí války v roce 1914.
   V roce 1919 stál u založení zednářské lóže Národ v Praze (jejím členem byl jistou dobu mj. také Karel Čapek).
   Moravskou Ostravu navštívil Dadone jistě již v roce 1920 při příležitosti založení tzv. Italského kroužku, kdy doprovázel zmocněnce italské vlády.
   Neskrýval svou fašistickou orientaci a v roce 1925 vyvolal zejména v čs. levicových kruzích pobouření svými hanlivými články o italském žurnalistovi Matteottim, zavražděném v Itálii fašisty.
   Další skandál způsobil v době svého konzulského působení v Moravské Ostravě; bylo to v roce 1928, kdy nevybíravě napadl brněnský německý list Tagesbote za údajně urážlivý článek o italském generálu Nobilem (Jeho výprava vzducholodí k severní točně v roce 1928 skončila katastrofou, zraněný generál byl přednostně evakuován z ledové kry, kde další členy své posádky zanechal, což se stalo předmětem kritiky). Tón Dadoneho dopisu vyvolal pobouřenou reakci v novinářských i politických kruzích, skandál byl zřejmě příčinou Dadoneho odvolání z funkce konzula v Moravské Ostravě.
   Do tohoto města a ani do Československa se Dadone poté s největší pravděpodobností již nevrátil.


  • dílo

   Dadone byl literárně činný, české problematice věnoval publikaci Boemia e Italia contro l’Austria-Ungheria (Čechy a Itálie proti Rakouskui-Uhersku), Řím 1918.
   Rovněž překládal z češtiny do italštiny.


  • zaměstnání

   žurnalista
   italský konzul v Moravské Ostravě (1926–1929)

  • politická orientace

   člen italské fašistické strany

  • odborné a zájmové organizace

   Svobodní zednáři


  • obrazy

   img1555.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • události

   22. 5. 1927
   Odhalení pomníku italským zajatcům na hřbitově ve Vítkovicích v roce 1927 9. 1. 1920
   Založení Italského kroužku v Moravské Ostravě v roce 1920


  • související odkazy

   Lóže Národ
   Nuovo Giornale Nazionale
   Přátelé Itálie


  • autor

   Šerka


Aktualizováno: 05. 08. 2021