Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  JUDr. Viktor Gschmeidler


  • * 21.08.1869 Brno – † 11.11.1934 Opava


  • státní úředník, okresní hejtman


  • šlechtický titul

   Edler

  • šlechtický predikát

   von Gschmeidler

  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Od roku 1902 působil ve státní politické správě u Okresního hejtmanství v Moravské Ostravě, kde byl v roce 1906 povýšen do hodnosti místodržitelského tajemníka. Od roku 1908 prozatímně řídil tento úřad, později byl oficiálně pověřen jeho řízením a v roce 1913 nakonec jmenován okresním hejtmanem. V čele politické správy v Moravské Ostravě stál až do roku 1918. Jeho zdejší působení se časově krylo s velmi složitým obdobím, plným nacionálních a sociálních konfliktů ve společnosti, umocněných navíc válečnými událostmi. Přesto byla osobnost Viktora Gschmeidlera ve vzácné vzájemné shodě českého i německého tábora oceňována pro jeho nestrannost, objektivitu a národnostní vyváženost, s nimiž vykonával úřad. Pozitivně byla z české strany hodnocena též jeho zdrženlivost, s níž přistupoval během první světové války k upisování válečných půjček, nevyvíjel v tomto směru žádný tlak na starosty obcí z Ostravska. V otázkách zásobovacích a rekvizičních se choval maximálně ohleduplně. Když byl obviněn, že svým jednáním zapříčinil červencové nepokoje roku 1917 na Ostravsku, postavil se za něj Starostenský sbor moravskoostravského okresu. On sám intervenoval v několika politických případech osob české národnosti. Ostravskému Národnímu výboru usnadnil převzetí moci při převratu roku 1918 a současně projevil loajalitu vůči novému státu. Po vzniku ČSR se politicky angažoval v německé demokratické straně, kterou po smrti Hanse Ulricha zastupoval ve správní komisi města Moravské Ostravy ve funkci druhého místopředsedy. Za tuto stranu kandidoval a vedl kampaň i v prvních poválečných volbách do obecního zastupitelstva.


  • vzdělání

   Právnická fakulta univerzity ve Vídni

  • vyznamenání a pocty

   rytířský Řád Františka Josefa
   Řád královské pruské koruny III. třídy
   Vyznamenání za zásluhy o Červený kříž s válečnou dekorací
   Válečný kříž za občanské zásluhy II. třídy


  • zaměstnání

   Moravské místodržitelství v Brně, konceptní praktikant (1893–1896)
   Okresní hejtmanství v Zábřehu (1896–1898)
   Okresní hejtmanství v Hodoníně, okresní komisař (1898–1900)
   Okresní hejtmanství ve Znojmě (1900–1902)
   Okresní hejtmanství v Moravské Ostravě (1902–1918)
   Okresní úřad v Šumperku (1918–1919)
   Zemská správa politická v Opavě (1919–1928)

  • politická orientace

   německá demokratická strana (deutschdemokratische Freiheitspartei)


  • prameny, literatura


  • osoby

   Johann (Hans, Hanuš) Ulrich


  • partneři

   Elisabeth (Elsa) Gschmeidler (Walch)


  • děti

   Herta Gschmeidler
   Viktor Gschmeidler


  • události

   24. 1. 1909
   Pohřeb ředitelky školy Marie Matulové v roce 1909


  • související odkazy

   Digitální badatelna Archivu města Ostravy
   sčítací operát 1910


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 09. 08. 2021