Encyklopedie města Ostravy !!!

Rudolf Tomsa Zdroj: Slezský hostinský, 1936, roč. 4, č. 16.

    Rudolf Tomsa


    • * 4.4.1870 Moravská Ostrava, m. č. Ostravy – † 10.8.1936 Slezská Ostrava, m. č. Ostravy


    • hoteliér


    • národnost

      česká

    • státní příslušnost

      Rakousko-Uhersko, Československá republika


    • zajímavé okolnosti

      V r. 1903 otevřel ve Slezské Ostravě naproti východu ze šachty Terezie hotel Tomsa, kde se před r. 1918 scházela sociálně demokratická strana a později zde byla ustavena místní organizace KSČ. V r. 1911 vystavěl ještě kavárnu Metropole, kterou vedla jeho manželka Marie. Rudolf Tomsa se aktivně podílel na činnosti Společenstva hostinských a výčepníků pro Slezskou Ostravu a okolí a Zemského svazu českých společenstev hostinských pro Slezsko. Byl odpovědným redaktorem časopisu Slezský hostinský. Několik let byl členem obecního zastupitelstva, účastnil se rovněž spolkového života v obci a zasloužil se o vznik učitelského ústavu ve Slezské Ostravě


    • odborné a zájmové organizace

      Společenstvo hostinských a výčepníků pro Slezskou Ostravu a okolí (od 1908 předseda)
      Zemský svaz českých společenstev hostinských pro Slezsko (1923-1936 starosta)
      Tělocvičná jednota Sokol ve Slezské Ostravě (od 1901 starosta)
      Slezská Matice osvěty lidové pro Těšínsko ve Slezské Ostravě, místopředseda
      Spolek majitelů domů, předseda
      Občanská záložna (od 1900 člen výkonného výboru, od 1932 předseda)
      Státní rada živnostenská
      Obchodní a živnostenská komora v Opavě (od 1934 člen správní komise)
      Ústav pro zvelebování živností v Opavě
      Spolek majitelů domů


    • obrazy

      img1858.jpg


    • prameny, literatura

      zobrazit


    • události

      7. 6. 1923
      Ustavující valná hromada Zemského svazu českých společenstev hostinských pro Slezsko v roce 1923


    • autor

      Glombíčková


Aktualizováno: 03. 06. 2022