Encyklopedie města Ostravy !!!

Architekt Ing. Ludwig Fiala, šéf stavebního oddělení Vítkovického horního a hutního těžířstva. Zdroj: Archiv Vítkovice, a. s.

  Ing. Ludwig Fiala


  • * 20.08.1866 Wien (Rakousko) – † 25.07.1945 Moravská Ostrava


  • architekt, vrchní stavební inspektor Vítkovických železáren


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, Československá republika, Velkoněmecká říše


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rodiny stolařského mistra ve vídeňské čtvrti Margareten. Od roku 1905 pracoval jako architekt ve stavební kanceláři Vítkovického horního a hutního těžířstva, jejímž šéfem se stal krátce před první světovou válkou. Byl rovněž členem obecní rady Vítkovic a předsedal technické a hospodářské sekci při vítkovickém obecním výboru. Ze svých pozic významně ovlivňoval stavební vývoj města Vítkovic, a to až do roku 1918. Byl autorem řady stavebních projektů pro Vítkovické železárny i město Vítkovice. Navrhoval např. epidemickou nemocnici v Zábřehu nad Odrou, ústřední hřbitov, školu na Halasově ulici nebo městský chudobinec. V meziválečné době se podle jeho plánů stavěla první etapa úřednických domů ve Štramberské ulici, městské lázně či pomník italských válečných zajatců. Společně s městským stavebním ředitelem Karlem Fričem řídil stavební a instalační práce při První průmyslové a živnostenské výstavě v Moravské Ostravě.
   Nesmířil se s rozpadem Rakouska-Uherska a ztrátou postavení Němců v nově vzniklém Československu. Nacionálně se silně radikalizoval zvláště po začlenění Vítkovic do tzv. Velké Ostravy, což vyústilo v jeho aktivní zapojení do činnosti nacistických organizací koncem 30. let a v době protektorátu. Po skončení druhé světové války byl proto zatčen a umístěn do vazební věznice Krajského soudu v Moravské Ostravě, kde zemřel ještě před vznesením trestního obvinění.

  • příčina úmrtí

   zápal plic a celkové vyčerpání


  • vzdělání

   pozemní stavitelství a architektura na Technische Hochschule ve Vídni


  • zaměstnání

   Vítkovické horní a hutní těžířstvo (1905–1932)

  • politická orientace

   Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei

  • odborné a zájmové organizace

   Rakouský spolek inženýrů a architektů, pobočka Přívoz–Ostrava–Vítkovice / Spolek inženýrů ostravské průmyslové oblasti (od 1917 předseda)
   Bund Deutscher Techniker
   Deutscher Kulturverband
   Bund der Deutschen


  • obrazy

   img2559.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Karel Frič


  • události

   16. 6. 1923
   První průmyslová a živnostenská výstava v Moravské Ostravě v roce 1923


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 12. 08. 2021