Encyklopedie města Ostravy !!!

JUDr. Bohumír Šavrda, čelný představitel české národní politiky a sokolského hnutí na Ostravsku. Zdroj: Archiv města Ostravy.

  JUDr. Bohumír Šavrda


  • * 08.11.1875 Vlašim (okr. Benešov) – † 27.06.1941 Moravská Ostrava


  • advokát, politik, národní aktivista, spolkový činovník


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Pod vlivem dojmů, které nabyl jako nacionálně vyhraněný účastník sokolského sletu v Moravské Ostravě v roce 1902, přesídlil bezprostředně nato trvale do Moravské Ostravy. V následujícím roce 1903 se zde podílel na založení Politického pokrokového spolku, později začleněného do pokrokové strany na Moravě, v jejímž zemském výkonném výboru zasedal. Zasloužil se o převzetí Ostravského deníku, z nějž vytvořil tiskový orgán pokrokové strany na Ostravsku. Společně s Dr. Karlem Fajfrlíkem, Otakarem Skýpalou, Adolfem Kubisem a Františkem Krystýnem vytvořil družstvo, které deník vydávalo. Vedl volební kampaň pokrokářů v zemských volbách 1906, kdy se jim hned napoprvé podařilo získat pět mandátů. Byl organizátorem řady veřejných schůzí a politických akcí, při nichž často vystupoval jako tribunový řečník. Po vzniku Československa se stal členem národnědemokratické strany, kterou v letech 1918–1925 zastupoval ve správní komisi města Moravské Ostravy, byl jmenován náměstkem vládního komisaře a úřadujícím ředitelem v Moravskoostravské městské spořitelně. Stál v čele Moravskoslezské vydavatelské s. r. o., které patřily noviny Moravskoslezský deník a Polední ostravský deník.
   V roce 1929 se podílel na založení ostravského Rotary Clubu. Předsedal organizačnímu výboru pro celostátní sjezd rotariánů v Moravské Ostravě v roce 1935. Na jeho rekreační chatě v Ostravici se často odbývaly schůzky ostravských rotariánů.
   Především v meziválečné době se z funkce starosty Sokola Moravská Ostrava I a zároveň náměstka župního starosty zasloužil o mohutný rozvoj sokolské organizace na Ostravsku. Zasedal též ve výboru Čs. obce sokolské a v jejím čestném soudu. S vypuknutím druhé světové války byl v rámci akce Albrecht der Erste spolu s ostatními činovníky Sokola zatčen ostravským gestapem a vězněn v táboře v Rybnické ulici, později ve věznici krajského soudu. Tato zkušenost se podepsala na zhoršení jeho zdravotního stavu v posledních letech života.


  • vzdělání

   gymnázium v Pelhřimově
   Karlo-Ferdinandova univerzita v Praze


  • zaměstnání

   soudní auskultant v Jihlavě
   advokátní koncipient v Příbrami
   advokátní koncipient u JUDr. Edmunda Palkovského v Moravské Ostravě (1902–1907)
   samostatný advokát (od 1907)

  • politická orientace

   čeští pokrokáři / národnědemokratická strana

  • odborné a zájmové organizace

   Politický pokrokový spolek (jednatel, předseda)
   tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava I (místostarosta, starosta)
   Moravskoslezská župa sokolská (jednatel, místostarosta)
   Spolek českých advokátů (místopředseda župní organizace)
   Rotary Club Moravská Ostrava (prezident pro rok 1935/36)


  • obrazy

   img2457.jpg

   img1617.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Karel Fajfrlík
   Edmund Palkovský
   Josef Pospíšil
   Otakar Skýpala
   Ladislav Šálek (Šalek)


  • partneři

   Marie Šavrdová (Staňková)


  • události

   10. 5. 1935
   Celostátní sjezd Rotary Clubů ČSR v roce 1935 5. 11. 1905
   Demonstrace za všeobecné volební právo v roce 1905 7. 9. 1902
   Slet Sokolské župy moravskoslezské v roce 1902


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 03. 07. 2024