Encyklopedie města Ostravy !!!

JUDr. Ferdinand Pelc. Zdroj: Moravskoslezský deník 16. 9. 1932

  JUDr. Ferdinand Pelc


  • * 10.05.1876 Kladeruby (okr. Vsetín) – † 15.09.1932 Zábřeh (m. č. Ostravy)


  • notář, politik, předseda Zemské správní komise pro Slezsko


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Podílel se na vydávání Ostravského deníku, sám hojně přispíval jak do tohoto listu, tak také mj. do Moravskoslezského deníku, Obrany Slezska a dalších.
   Intenzivně se věnoval národnostním poměrům na Těšínsku, zasloužil se o posílení českého školství v této oblasti.
   Na konci roku 1918 se zúčastnil jednání o vymezení sfér vlivu na Těšínsku s Radou narodowou Księstwa Cieszyńskiego, jejíchž výsledkem byla dohoda z 5. 11. 1918.
   Jako předseda zemské správní komise pro Slezsko vystupoval proti reformě územně správního uspořádání, realizované v roce 1928, kdy bylo Slezsko připojeno k Moravě a vznikla země Moravskoslezská.


  • bydliště

   Slezská Ostrava, Těšínská 311/27
   Slezská Ostrava, Těšínská 142/28 (v době úmrtí)


  • vzdělání

   gymnázium Valašské Meziříčí
   Právnická fakulta Univerzity Karlo-Ferdinandovy (ukončení studia 1900, promoce 1906)


  • dílo

   řada článků v tisku s národohospodářskou tématikou, případně s problematikou Těšínska
   monografie O těšínsko. Vzpomínky a úvahy. Slezská Ostrava 1928


  • zaměstnání

   notářský koncipient Votice, Bystřice nad Pernštejnem, Moravská Ostrava (od 1904, u Dr. Munka)
   notář ve Slezské Ostravě (od 1. 10. 1907)

   městská rada v Polské (Slezské) Ostravě (člen 1910-1921, 1913-1918 náměstek starosty Polské Ostravy)
   Okresní národní výbor v Polské (Slezské) Ostravě (jednatel)
   Zemský národní výbor pro Slezsko (místopředseda 1918-1919)
   Zemská správní komise pro Slezsko (předseda 1919-1928)

  • politická orientace

   člen Čs. státoprávní demokracie, později Čs. národně demokratické strany

  • odborné a zájmové organizace

   Politický spolek pokrokový Moravská Ostrava
   Průmyslová, živnostenská a obchodní jednota pro severovýchodní Moravu a Slezsko (od 1908 místopředseda)
   Národohospodářská společnost moravsko-slezská (od 1906 jednatel)
   Umělecká beseda
   Matice osvěty lidové (od 1908 předseda)
   Politický spolek v Polské Ostravě (předseda 1908-1914)
   České srdce pro Slezsko (místopředseda 1918-1921)
   Rotary Club Moravská Ostrava (prezident 1929-1930)
   Spolek Dům umění


  • hrob

   pohřeb žehem v městském krematoriu


  • obrazy

   img1628.jpg

   img1631.jpg img1632.jpg img1629.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jaroslav Zahradník


  • partneři

   Ludmila Pelcová (Lorenzová)
   sňatek: 12. 10. 1907 Přerov


  • děti

   Vladimír Pelc
   Jaromír Pelc
   Jiřina Pelcová
   Ludmila Pelcová


  • ulice

   Těšínská


  • události

   17. 9. 1932
   Pohřeb JUDr. Ferdinanda Pelce 9. 1. 1920
   Založení Italského kroužku v Moravské Ostravě v roce 1920 5. 9. 1919
   Návštěva ministra veřejných prací ČSR Antonína Hampla v Moravské a Polské Ostravě v roce 1919 28. 8. 1919
   Manifestace a stávka proti rozdělení Těšínska v srpnu 1919 8. 5. 1919
   První české představení v Městském divadle v Moravské Ostravě
   další události (3)...


  • související odkazy

   Digitální archiv Zemského archivu v Opavě
   sčítání 1921 Ferdinand Pelc Digitální archiv Zemského archivu v Opavě
   Matrika sňatků Přerov 1907 - Ferdinand Pelc Digitální badatelna Archivu města Ostravy
   Zápis v kronice města Slezské Ostravy k 50. narozeninám JUDr. Pelce Digitální knihovna Moravskoslezského kraje
   Ostrauer Zeitung 1907, inzerát ohlašující otevření notářské kanceláře Ferdinanda Pelce Vojenský historický ústav
   publikace O Těšínsko online


  • autor

   Šerka


Aktualizováno: 06. 09. 2021