Encyklopedie města Ostravy !!!

JUDr. Edmund Palkovský (1858–1930). Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií.

  JUDr. Edmund Palkovský


  • * 17.10.1858 Brušperk (okr. Frýdek-Místek) – † 07.04.1930 Moravská Ostrava


  • advokát, politik, národní aktivista


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • nej...

   Ostrava: první český advokát ve městě

  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rodiny soukeníka a zemědělce. Advokátní praxi získal v Brně, Hranicích a Přerově. Od roku 1890 měl samostatnou advokátní kancelář v Moravské Ostravě. Brzy po svém příchodu na Ostravsko se seznámil s místními národnostními poměry a stal se vůdčí osobností českého národního hnutí na severovýchodě Moravy a ve Slezsku. Energicky se zasazoval o politickou, kulturní a hospodářskou emancipaci českého národa. V roce 1891 se stal zakladatelem moravskoostravské sokolské jednoty. Jako jeden z hlavních iniciátorů a předseda stavebního družstva významně přispěl v letech 1892–1894 k vybudování Národního domu, střediska kulturního a společenského života ostravských Čechů. Zasloužil se o založení českého gymnázia i dalších českých škol v Moravské Ostravě, často nejprve jako ústavů soukromých, vydržovaných školskou maticí. V oblasti hospodářské se podílel na založení Občanské záložny pro Moravskou Ostravu a okolí nebo Českého akciového pivovaru. Od roku 1899 se angažoval v plánované výstavbě ostravsko-brušperské dráhy, která však i přes dílčí pokroky nebyla nakonec nikdy realizována.
   Jeho manželka Antonie se angažovala v oblasti kulturní a charitativní, mj. byla předsedkyní spolku Dobromila.


  • vzdělání

   Slovanské gymnázium v Olomouci
   Právnická fakulta univerzity v Praze


  • politická orientace

   národní strana (staročeši)

  • odborné a zájmové organizace

   Moravský klub v Moravské Ostravě (jednatel, 1903–1907 předseda)
   Ústřední matice školská, místní odbor Moravská Ostrava (předseda)
   Matice ostravská (starosta 1901–1920)
   Národní rada pro Ostravsko (předseda)
   Spolek Národní dům
   tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava (starosta)
   Ústřední svaz českých průmyslníků, místní skupina Moravská Ostrava (předseda)


  • obrazy

   img1626.jpg

   img1627.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Konstantin Grünwald
   Adolf Ručka
   Bohumír Šavrda


  • partneři

   Antonie Palkovská (Krenková)


  • děti

   Karel Břetislav Palkovský (JUDr.)


  • stavby

   Divadlo Jiřího Myrona
   Čs. legií 14/148


  • události

   24. 1. 1909
   Pohřeb ředitelky školy Marie Matulové v roce 1909 19. 2. 1905
   Ustavení Národní rady pro Ostravsko v roce 1905 1. 2. 1898
   Otevření filiálky Živnostenské banky pro Čechy a Moravu v Moravské Ostravě v roce 1898 24. 10. 1897
   Ustavující schůze společnosti Český akciový pivovar 7. 4. 1897
   Ustavení ženského dobročinného spolku Dobromila v Moravské Ostravě
   další události (7)...


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 06. 09. 2021