Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Eustach Josef (Josef Eustach, Josef) Gobiet


  • * 24.05.1834 Seraing (Belgie) – † 23.12.1898 Moravská Ostrava


  • civilní inženýr, stavitel koksáren, podnikatel v hutnictví


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Belgické království, Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rodiny stavitele koksárenských pecí. Jeho příbuzní v belgickém Seraingu založili dodnes fungující železárny nesoucí rodové jméno. Po krátkém působení v Oberbilku v německém Porýní přišel v roce 1858 do Moravské Ostravy. Na Ostravsku začal stavět koksovací pece podle vlastního patentu, uvedl do provozu koksárny při Rothschildových dolech v Polské Ostravě, Hrušově či Petřkovicích, zakázky měl též u Severní dráhy Ferdinandovy. Od roku 1869 investoval do výstavby válcovny jemných plechů a tyčoviny poblíž jámy Karolina a Žofinské huti v Moravské Ostravě. Měl též propůjčena uhelná kutiště v Kunčicích a Bartovicích. Ve svém podnikání gründerské éry spolupracoval se svým bratrem Heinrichem i dalšími sourozenci působícími v německém Düsseldorfu. Firma Gebrüder Gobiet & Co. se však stala obětí hospodářské krize roku 1873 a byla nucena vyhlásit úpadek. Ostravská válcovna přešla do vlastnictví opavského bankéře C. R. O. Schüllera (odtud byla pak známa jako Schüllerova huť). Gobiet se následně po určitou dobu živil jako technický úředník Vítkovických železáren, později obnovil svoje podnikání ve stavebnictví.


  • zaměstnání

   samostatný podnikatel
   Vítkovické železárny, technický úředník


  • prameny, literatura


  • děti

   Armand Gobiet


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 06. 09. 2021