Encyklopedie města Ostravy !!!

Gobietova vila v Moravské Ostravě na rohu ulic Nemocniční a Hornopolní v roce 1979. Na fasádě domu se dochoval nárožní erbovní štít s iniciálami "AG" a kartuš se jménem "Armand Gobiet". Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií.

  Ing. Armand Gobiet


  • * 11.12.1874 Moravská Ostrava – † 30.09.1938 Karlovy Vary


  • podnikatel ve stavebnictví


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Praxi získal v otcově rodinném podniku, který po jeho smrti převzal. V roce 1903 zaprotokoloval v Moravské Ostravě vlastní stavební živnost. V roce 1917 mu byl úředně přiznán inženýrský titul. Kromě běžných pozemních staveb prováděl průmyslové stavby vysokých a martinských pecí, horkovzdušných zařízení, koksovacích baterií, vyzdívání parních kotlů aj. Vedle Ostravska realizoval stavby železárenských provozů v Třinci, štýrském Eisenerzu, Servole u Terstu, banátské Anině, bosenském Vareši a v několika železárnách v carské gubernii Jekatěrinoslav (dnes Dněpropetrovsk na Ukrajině). Stavby koksovacích pecí, k nimž byl i držitelem patentu, stavěl především pro všechny ostravské těžební společnosti. Prováděl rovněž zakázky na stavbu běžných činžovních domů, stavěl domy v hornických koloniích Františkově a Šalomounské. Jeho stavby byly oceněny zlatými medailemi na výstavách v Berlíně, Hamburku, Praze, Marseille a Londýně. Zemřel při léčebném pobytu v lázních.


  • vzdělání

   Vyšší zemská reálka v Moravské Ostravě (1884–1890)
   Státní průmyslová škola v Brně, stavební obor (1890–1895)
   stavitelská mistrovská zkouška u zemské vlády v Černovicích (1901)


  • hrob

   Karlovy Vary


  • obrazy

   img1630.jpg


  • prameny, literatura


  • děti

   Ingrid Strassmann (Gobiet)


  • rodiče

   Eustach Josef (Josef Eustach, Josef) Gobiet


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 06. 09. 2021