Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Adolf Ručka


  • * 20.10.1858 Bohuslavice u Zlína (okr. Zlín) – † 26.12.1924 Moravská Ostrava


  • pedagog, středoškolský profesor, ředitel gymnázia


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • nej...

   Ostrava: první ředitel českého gymnázia a reálky

  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rodiny venkovského nadučitele. Na přání svého spolužáka z gymnaziálních studií Edmunda Palkovského se v roce 1897 dobrovolně vzdal místa definitivního profesora na reálce v Hradci Králové a ujal se funkce ředitele nově zřízeného Soukromého matičního reálného gymnázia v Moravské Ostravě (dnes Matiční gymnázium). I za cenu osobních finančních obětí se mu podařilo vzdělávací ústav v prvních nelehkých letech existence udržet v chodu. Při rozdělení školy na reálku a gymnázium v roce 1901 zůstal po přechodnou dobu v čele obou institucí. Po převzetí reálky zemskou správou se stal roku 1904 ředitelem České zemské vyšší reálky v Moravské Ostravě. Založil stipendijní nadaci pro podporu nemajetných žáků. Zasloužil se o rozvoj českého národního školství na Ostravsku. Objížděl jednotlivé obce v moravskoslezském regionu, kde propagoval české školství a přednášel o významu vzdělávání dětí v českém jazyce. Prosazoval rovněž myšlenku rovného přístupu chlapců a dívek ke vzdělávání.


  • čestný občan

   Zábřeh nad Odrou (1905), Slezská Ostrava (1909)


  • vzdělání

   Slovanské gymnázium v Olomouci (maturita 1879)
   Filozofická fakulta univerzity v Praze, studium matematiky a fyziky (1879–1883)
   učitelská zkouška (1888)


  • zaměstnání

   střední škola v Litomyšli, suplent (1883–1888)
   gymnázium v Praze v Truhlářské ulici, zkušební praxe (1888–1889)
   gymnázium v Mladé Boleslavi (1889–1892)
   gymnázium ve Slaném (1892–1894)
   gymnázium v Jindřichově Hradci (1894–1896)
   reálka v Hradci Králové (1896–1897)
   Soukromé reálné gymnázium v Moravské Ostravě, ředitel (1897–1901)
   České soukromé gymnázium a reálné gymnázium v Moravské Ostravě, ředitel (1902–1903)
   Česká zemská vyšší reálka v Moravské Ostravě, ředitel (1904–1917)

  • odborné a zájmové organizace

   Matice ostravská, člen výboru
   tělocvičná jednota Sokol v Moravské Ostravě (od 1898)
   Spolek vojenských vysloužilců "Břetislav" v Mariánských Horách


  • prameny, literatura


  • osoby

   Edmund Palkovský


  • děti

   Jan Ručka


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 06. 09. 2021