Encyklopedie města Ostravy !!!

Marie Matulová, rozená Geislerová (1860–1909). Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií.

  Marie Matulová


  • * 25.08.1860 Kokory (okr. Přerov) – † 20.01.1909 Moravská Ostrava


  • učitelka, ředitelka školy, spolková činovnice, národní aktivistka


  • rodné jméno

   Geislerová

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Pocházela z rodiny nadučitele, regenschoriho a českého vlastence Antonína Geislera. Do Moravské Ostravy přišla v roce 1883, kdy byla jmenována definitivní učitelkou na právě osamostatněné české obecné smíšené škole pod vedením Jana Pobiala. Při rozdělení školy na chlapeckou a dívčí v roce 1892 přešla do učitelského sboru dívčí školy, jejíž prozatímní správou byla zároveň pověřena. Od roku 1896 vyučovala střídavě také na tehdy ještě soukromé dívčí měšťanské škole, zřizované Maticí ostravskou. Krátce po převedení této školy do správy obce byla v roce 1899 jmenována její ředitelkou. Měla významnou zásluhu na rozvoji českého národního školství na Ostravsku na přelomu 19. a 20. století, zvláště se zasazovala o zlepšení přístupu dívek ke vzdělávání, a to od mateřského školství přes obecné a měšťanské až po navazující praktické.
   V roce 1897 se podílela na založení dobročinného spolku Dobromila, který mj. financoval první pokračovací školu pro ženy a dívky na Ostravsku. Velmi činorodě se angažovala v českém národním emancipačním hnutí. Usilovala o výraznější zapojení žen do veřejných vlasteneckých aktivit.
   Zemřela nečekaně a náhle.

  • příčina úmrtí

   náhlá mozková příhoda


  • bydliště

   Moravská Ostrava, Johannyho 12/1111


  • vzdělání

   obecná škola v Kokorech
   soukromý vzdělávací ústav pro učitelky v Olomouci (1874–1880)
   zkouška učitelské způsobilosti pro obecné školy, Olomouc (1882)
   zkouška učitelské způsobilosti pro měšťanské školy, Příbor (1895)

  • vyznamenání a pocty

   zlatý Záslužný kříž s korunou (1898)


  • zaměstnání

   obecná škola v Hovoranech, prozatímní učitelka (1880–1881)
   obecná škola v Brodku u Přerova, prozatímní podučitelka (1881–1883)
   obecná a měšťanská škola dívčí v Moravské Ostravě v I. okrese, definitivní učitelka, nadučitelka, ředitelka (1883–1909)
   soukromá dívčí pokračovací škola Dobromila, ředitelka (1901–1909)

  • odborné a zájmové organizace

   spolek Dobromila
   Matice školská
   Matice ostravská
   Jednota učitelek moravských


  • obrazy

   img1636.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jan Pobial


  • partneři

   Emil Matula


  • sourozenci

   Jan Geisler


  • události

   24. 1. 1909
   Pohřeb ředitelky školy Marie Matulové v roce 1909 7. 4. 1897
   Ustavení ženského dobročinného spolku Dobromila v Moravské Ostravě


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 01. 10. 2021