Encyklopedie města Ostravy !!!

Wilhelm Müller (1847–1919). Zdroj: Archiv města Ostravy.

  Wilhelm Müller


  • * 06.12.1847 Ondřejovice (okr. Jeseník) – † 20.12.1919 Přívoz (m. č. Ostravy)


  • manažer v hutním průmyslu, komunální politik


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rodiny správce opavského majetku firmy Tlach & Keil. V roce 1852 se rodina přestěhovala do Přívozu, kde byl otec pověřen vedením místní zinkové hutě, jejíž řízení pak po otcově smrti roku 1875 Müller převzal. V roce 1885 byl zvolen starostou obce. Během jeho působení v této funkci prošel Přívoz rozsáhlým modernizačním procesem, v jehož důsledku se někdejší vesnice proměnila v moderní průmyslové město. Kromě výstavby nového obytného, obchodního a správního centra podle urbanistického plánu a projektů Camilla Sitteho došlo k vybudování jednotlivých článků městské infrastruktury, rozvíjelo se místní školství, jak české, tak německé i polské, byla založena městská spořitelna. Sám Müller se významně angažoval ve výstavbě farního chrámu a zřízení samostatné duchovní správy v Přívoze. Zakládal místní sbor dobrovolných hasičů. Vyvrcholením jeho dlouholeté práce pro obec bylo povýšení Přívozu na město. Funkci starosty vykonával do roku 1910, kdy se po 25 letech tohoto úřadu vzdal, bez jakýchkoli okázalostí ukončil své působení v komunální politice a stáhl se z veřejného života do ústraní. Na jeho počest byla v Přívoze založena stipendijní nadace nesoucí jeho jméno.


  • čestný občan

   Přívoz (1899)


  • vzdělání

   obecná škola v Přívoze a v Moravské Ostravě (1853–1858)
   reálka v Opavě (1858–1864)
   německá technika v Praze
   technická škola ve Vídni
   Báňská akademie v Leoben

  • vyznamenání a pocty

   zlatý Záslužný kříž s korunou (1899)


  • zaměstnání

   Válcovna zinku Tlach & Keil v Přívoze, provozní asistent, ředitel (1869–1899)
   Rakousko-uherské válcovny zinku, a. s., ředitel (1899–1905)

  • odborné a zájmové organizace

   německý Sbor dobrovolných hasičů v Přívoze, velitel


  • obrazy

   img1642.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jan Grmela


  • události

   5/1906
   Otevření Městské spořitelny v Přívoze v roce 1906 30. 12. 1905
   Zasedání přívozského obecního výboru v prosinci 1905, na kterém se projednávalo zřízení spořitelny 27. 9. 1900
   Zřízení samostatné duchovní správy v Přívoze v roce 1900 2. 8. 1900
   Povýšení Přívozu na město 15. 8. 1899
   Vysvěcení farního kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Přívoze
   další události (1)...


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 23. 09. 2021