Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Jan Pobial


  • * 27.12.1823 Skaštice (okr. Kroměříž) – † 14.12.1892 Moravská Ostrava


  • učitel, ředitel školy, školní inspektor


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Vzešel z rolnického prostředí, narodil se do rodiny podruha. Pocházel z velmi chudobných poměrů, rodiče mu nemohli dopřát vyšší vzdělání, avšak jeho touha stát se učitelem byla tak silná, že se mu tento cíl nakonec s pomocí mecenášů podařilo naplnit. Díky své kvalifikaci pro výuku v českém i německém jazyce působil od roku 1859 na původně jazykově utrakvistické ostravské hlavní škole, kterou pak od roku 1868 s mimořádnou pečlivostí také řídil. Když došlo v roce 1883 k národnostnímu rozdělení školy, stal se ředitelem české obecné školy pro chlapce a dívky. Jeho píle a osobní nasazení byly vysoce hodnoceny nejen z nadřízených míst, ale i širokou veřejností. Absolvoval mj. kurz výchovy hluchoněmých žáků, jimž se při své pedagogické praxi obětavě věnoval, a také kurz výuky ovocnářství a hedvábnictví, k němuž byl přizván ministerstvem orby. V letech 1882–1892 zastupoval učitelstvo v moravskoostravské Místní školní radě. Byl též členem Okresní školní rady a v letech 1869–1877 vykonával funkci školního inspektora pro místecký okres. Nad rámec svých pracovních povinností provozoval přednáškovou činnost, propagující význam vzdělávání, zabýval se hudbou a historií. V roce 1888 se stal jednatelem výboru pro uspořádání výstavy archeologických nálezů, starožitností a lidových výšivek v Moravské Ostravě. Při příležitosti 50. výročí jeho působení ve školství se mu dostalo zvláštního veřejného uznání. Zemřel náhle a nečekaně.


  • čestný občan

   Skaštice (1891)


  • vzdělání

   obecná škola ve Skašticích
   piaristická hlavní škola v Kroměříži
   německý učitelský ústav v Olomouci (1841)
   zkouška učitelské způsobilosti pro obecné školy (1846)
   zkouška učitelské způsobilosti pro měšťanské školy (1848)

  • vyznamenání a pocty

   zlatý Záslužný kříž (1886)

  • jiné pocty

   pochvala c. k. moravského místodržitelství (1860)
   jmenování vzorným učitelem (1867)
   pochvalné uznání knížearcibiskupské konzistoře v Olomouci (1887)


  • zaměstnání

   česká triviální škola v Podhradní Lhotě (1841–1851)
   škola v Horním Újezdě (1851–1856)
   obecná škola ve Frýdlantu nad Ostravicí (1856–1859)
   obecná (triviální) škola v Moravské Ostravě, ředitel (1859–1883)
   česká obecná škola chlapecká a dívčí v Moravské Ostravě, ředitel (1883–1892)

  • odborné a zájmové organizace

   Učitelská jednota "Komenský"
   Matice školská v Moravské Ostravě
   Učitelský spolek pro okres bohumínský, čestný člen
   Spolek pro pěstování hedvábí


  • prameny, literatura


  • osoby

   Marie Matulová


  • ulice

   Pobialova


  • související odkazy

   Ostravský uličník
   ulice Pobialova


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 25. 10. 2021