Encyklopedie města Ostravy !!!

Strojírna a slévárna Elbertzhagen & Glassner v Moravské Ostravě v místech dnešních Frýdlanstkých mostů a Ústředního autobusového nádraží. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií.

  Carl Friedrich Elbertzhagen (Elbertshagen, Elberzhagen)


  • * 22.1.1816 Remscheid (Německo) – † 15.4.1890 Graz (Rakousko)


  • manažer a průmyslník ve strojírenství


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Pruské království, Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rodiny obchodníka. Praxi získal v remscheidských mechanických dílnách a později v několika strojírnách v Porýní a Vestfálsku. V roce 1841 byl doporučen tehdejšímu řediteli Vítkovických železáren Josefu Grossovi, který mu učinil nabídku, aby ve funkci "závodního mechanika" vybudoval ve Vítkovicích modelárnu, slévárnu, kovárnu, zámečnickou a obráběcí dílnu, vyškolil dělníky a dohlížel na provoz v těchto dílnách. Byl zakladatelem vítkovického strojírenství, podílel se též na založení tovární výroby kol a obručí. Podnikl několik studijních cest do Anglie a Belgie, navštívil světové výstavy v Londýně a Paříži, udržoval kontakty se závody v Porýní, Vestfálsku a Horním Slezsku, odkud zprostředkovával poznatky pro rozvoj nejen ostravského, ale vůbec celého rakouského strojírenství. Vedl výstavbu silničních a železničních mostů, pracoval např. na konstrukci řetězových mostů přes Donaukanal ve Vídni, odbavovací haly Severní dráhy Ferdinandovy tamtéž, obloukových mostů Jižní dráhy na Drávě u Mariboru nebo mostů Západní dráhy císařovny Alžběty u Mauthausenu a Steyreggu. Zavedl ve Vítkovicích výrobu oceli bessemerováním, organizoval výstavbu a zprovoznění skotské vysoké pece. V roce 1866 se stal ředitelem Vítkovických železáren, v jejichž čele stál až do změny majetkových poměrů v roce 1873. Ještě dříve než si zažádal ve Vítkovicích o penzionování, založil se svým nastávajícím zetěm Karlem Glassnerem strojírnu a slévárnu železa v Moravské Ostravě. V roce 1883 se účastnil na založení chemické továrny na zpracování kostí Glassner, Hochstetter & Co. v Přívoze. V březnu 1890 těžce onemocněl, vydal se na léčebný pobyt do Opatije, kde se mu však přitížilo, a při návratu domů zemřel v Grazu. Jeho ostatky byly převezeny do Moravské Ostravy a uloženy na místním evangelickém hřbitově.


  • vzdělání

   střední škola
   průmyslová škola v Elberfeldu


  • zaměstnání

   strojírna Dobbs & Poensgen v Cáchách
   Vítkovické železárny, správce strojírny, ředitel (1841–1872)
   Strojírna a slévárna železa Elbertzhagen & Glassner, tichý společník, veřejný společník, manažer (1872–1890)


  • obrazy

   img1648.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Karl Glassner


  • děti

   Emma Glassner (Elbertzhagen)
   Arnold Carl Elbertzhagen


  • související odkazy

   Ostravský uličník
   Elbertzhagenova ulice


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 12. 10. 2021