Encyklopedie města Ostravy !!!

Ing. Karl Glassner (1845–1931). Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií.

  Ing. Karl Glassner


  • * 20.07.1845 Opava – † 15.08.1931 Kunčice pod Ondřejníkem


  • průmyslník, podnikatel, komunální politik


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rodiny opavského měšťana a majitele pekařského a cukrářského podniku (v některých úředních dokumentech se uvádí nesprávný rok narození 1844). Počátkem 70. let podnikl studijní cestu do Německa a Belgie. V roce 1872 založil spolu s Carlem Elbertzhagenem strojírenskou továrnu v Moravské Ostravě. Při transformaci firmy v roce 1910 z ní vystoupil a přenechal ji potomkům tehdy již zemřelého společníka. S Carlem Elbertzhagenem a ředitelem hrušovské chemičky Theodorem Hochstetterem se roku 1883 podílel na vzniku chemické továrny na zpracování kostí v Přívoze, přeměněnou v roce 1903 na Aktiengesellschaft für chemische Industrie. Samostatně pak v roce 1890 uvedl do provozu továrnu na výrobu cihel v Moravské Ostravě, která se v roce 1918 stala součástí Ziegelwerks-Aktiengesellschaft.
   Od roku 1876 byl členem obecního výboru Moravské Ostravy, kde se věnoval především technickým a stavebním záležitostem. V letech 1904–1918 vykonával funkci místostarosty města. Byl znám svými nacionálně vyhraněnými postoji, patřil k hlavním představitelům ostravských Němců, jeho jméno bylo např. vytesáno do mramorového schodiště zdejšího Německého domu. V roce 1902 si jako jeden z prvních ostravských podnikatelů a manažerů nechal v Kunčicích pod Ondřejníkem vybudovat secesní výletní sídlo známé jako "Waldhaus Glassner".


  • vzdělání

   vyšší reálka v Opavě
   vysoká technická škola v Zürichu (1865–1868)
   vysoká technická škola v Grazu

  • jiné pocty

   c. k. vrchní stavební rada (1908)


  • zaměstnání

   arcibiskupské železárny ve Frýdlantě nad Ostravicí (1861–1865, 1868)
   Andrée´s Maschinenfabrik Graz (1869)
   Vítkovické železárny (1870–1872)

  • politická orientace

   němečtí liberálové

  • odborné a zájmové organizace

   Deutscher Verein für Mährisch Ostrau und Umgebung (Verfassungsverein), člen výboru
   Verein Deutsches Haus, místopředseda
   Casino-Leseverein, člen výboru
   Mährisch-Ostrauer Ruderclub, člen výboru
   Deutscher Turnverein, člen výboru
   Mährisch-Ostrauer Männergesangverein
   Nordmährisch-schlesischer Industriellen-Verband, viceprezident
   Obchodní a živnostenská komora v Olomouci, obchodní komorní rada


  • obrazy

   img1647.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Arnold Carl Elbertzhagen
   Carl Friedrich Elbertzhagen (Elbertshagen, Elberzhagen)
   Theodor Hochstetter


  • partneři

   Emma Glassner (Elbertzhagen)
   sňatek: 30. 11. 1872


  • děti

   Josefine Strassmann (Glassner)
   Martin Carl Glassner
   Friedrich Karl Arnold Glassner


  • události

   29. 4. 1904
   Ustavující schůze Severomoravsko-slezského svazu průmyslníků v roce 1904


  • související odkazy

   Ostravský uličník
   Glassnerova ulice


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 12. 10. 2021