Encyklopedie města Ostravy !!!

Profesor Johann Hadaszczok (1858–1895). Zdroj: Archiv města Ostravy.

  Johann Hadaszczok


  • * 21.04.1858 Frýdek (m. č. Frýdku-Místku) – † 23.09.1895 Moravská Ostrava


  • středoškolský profesor, průkopník organizované turistiky


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rodiny tkalce Johanna Hadaschczoka. Při své pedagogické praxi se uplatnil také jako knihovník a archivář moravskoostravské reálky. Angažoval se v podpůrném spolku pro nemajetné studenty. Největšího veřejného uznání se mu dostalo za jeho zásluhy o rozvoj beskydské turistiky na konci 19. století. Byl jedním ze zakladatelů německého turistického spolku Beskidenverein, jehož ustavující schůze proběhla 2. 2. 1893 v sále frýdecké střelnice. Stal se členem ústředního vedení spolku a mj. i díky němu byla spolková centrála v letech 1893–1896 umístěna do Moravské Ostravy. Podílel se rovněž na založení místní skupiny Beskidenvereinu v Moravské Ostravě a byl autorem prvních německojazyčných tištěných průvodců pohořím Beskyd. Koncem roku 1894 se stal předsedou ústředí Beskidenvereinu. Pod jeho předsednictvím byly otevřeny v Beskydech první dvě německé chaty – útulna arcivévody Friedricha na Javorovém a útulna arcivévody Albrechta na Lysé hoře. Mezi přáteli a známými se mu říkalo "Beskidenvater". Zemřel nečekaně a náhle na mrtvici v noci po návratu z výstupu na Lysou horu. V roce 1899 byla po něm pojmenována nově otevřená chata vítkovické sekce Beskidenvereinu na Slavíči.


  • vzdělání

   obecná škola ve Frýdku
   soukromá reálka ve Frýdku (1868–1869)
   státní reálka v Těšíně (1869–1872)
   státní reálka v Opavě (1872–1873)
   státní reálka ve Vídni-Schottenfeldu (1873–1875, maturita)
   Vysoká škola technická ve Vídni (1875–1878)
   zkouška učitelské způsobilosti pro vyučování matematice a deskriptivní geometrii na vyšších reálkách (1882)
   zkouška učitelské způsobilosti pro vyučování tělesné výchově na středních školách a učitelských ústavech (1884)


  • zaměstnání

   Městská vyšší reálka ve Vídni-Wiedenu, kandidát učitelské zkoušky (1879–1883)
   Zemská vyšší reálka v Moravské Ostravě, suplent (1883), skutečný učitel (1884), profesor (1886)

  • odborné a zájmové organizace

   Danubia, Vídeň
   Mährisch-Ostrauer Männergesangverein
   Beskidenverein, spoluzakladatel, místopředseda, předseda
   Deutscher Turnverein, místopředseda


  • obrazy

   img1651.jpg


  • prameny, literatura


  • partneři

   Ida Hadaszczok (Kremer)
   sňatek: 21. 08. 1886


  • děti

   Olga Hadaszczok (Hadaszczok)
   Friedrich Hadaszczok
   Wilhelm Hadaszczok


  • události

   9. 4. 1893
   Založení místní skupiny německého turistického spolku Beskidenverein v roce 1893


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 19. 10. 2021