Encyklopedie města Ostravy !!!

Inzerce děl Gustava Richtra, prodávaných v knihkupectví Julia Kittla v Moravské Ostravě. Zdroj: Ostrauer Zeitung 14. 1. 1933

  JUDr. Gustav Richter


  • * 14.12.1885 Moravská Ostrava (m. č. Ostravy) – † 24.12.1933 Gries-Quirein (m. č. Bolzana, Itálie)


  • právník, filosof


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Itálie


  • zajímavé okolnosti

   Gustav Richter se již od mládí zabýval intenzivně literaturou, ekonomií a filosofií. Už jako 22letý (tedy v roce 1907) napsal stať "Das kleine Problem", kde se dotknul problematiky relativity, pojmu tehdy prakticky neznámého (Einstein publikoval speciální teorii relativity v roce 1905). O pět let později vydal další dvě práce, věnované této otázce - "Bevegung, die vierte Dimension" (1912) a především "Die Kritik der Relativitätstheorie Einsteins" (1921).
   Jeho stěžejním filozofickým dílem byla několikasvazková práce "Die Philosophie der Einmaligkeit", kterou dokončil nedlouho před svým úmrtím.


  • bydliště

   Mlýnská čp. 1037, Moravská Ostrava (do 1901?)
   Gries-Quirein 599, Bolzano, Itálie


  • vzdělání

   Německé gymnázium Moravská Ostrava (1896-1901), maturita 1904 (místo není známo)
   Univerzita ve Štýrském Hradci (asi 1905-1910)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   advokát


  • hrob

   Gries-Quirein, Bolzano, Itálie


  • obrazy

   img1649.jpg


  • prameny, literatura


  • rodiče

   Carl Richter
   Marie Richterová (Heroldová)


  • sourozenci

   Max Richter
   Raul Richter
   Kurt Richter
   Elisabeth Richterová


  • ulice

   Mlýnská


  • související odkazy

   Adress-Buch der Stadt Bozen und der Marktgemeinde Gries, 1920
   Digitální archiv Zemského archivu v Opavě
   Matrika narození Moravská Ostrava, Gustav Richter Digitální badatelna Archivu města Ostravy
   Sčítání 1900, Karl Richter a rodina


  • autor

   Šerka


Aktualizováno: 02. 11. 2021