Encyklopedie města Ostravy !!!

Škpt. Pravoslav Řídký (1907–1943). Zdroj: Vojenský historický ústav Praha (kopie Archiv města Ostravy).

  škpt. Pravoslav (Pravda) Řídký


  • * 09.05.1907 Moravská Ostrava – † 18.01.1943 wādī at Tamāsilah poblíž města Banī Walīd (Libye)


  • voják, účastník zahraničního odboje, důstojník generálního štábu čs. armády ve Velké Británii


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Původně poručík pěchoty, později vyškolen velitelem čety obrněných automobilů, respektive obrněného vlaku. Jako instruktor a pedagog byl řádným profesorem pro výbušné motory a konstrukce pásových vozidel. Působil ve funkci armádního kontrolora a zkušebního technika při vývoji obrněných vozidel v čs. strojírenských závodech. Po okupaci zbytku Československa překročil 7. 7. 1939 u Moravské Ostravy protektorátní hranici do Polska. Zapojil se do činnosti čs. zahraniční armády ve Francii, později ve Velké Británii. Jako specialista na obrněnou techniku byl pověřen úkolem vybudovat čs. obrněné vojsko. Společně s pplk. Karlem Lukasem, který byl jeho blízkým osobním přítelem, se v roce 1942 přeplavil do Egypta, kde byl přidělen k 8. britské armádě v Africe pod velením gen. B. L. Montgomeryho. Jako pozorovatel měl studovat formy moderního tankového boje. V rámci 10. tankové divize se zapojil do bojů u El Alameinu, byl raněn nedaleko Benghází. Ještě ne zcela doléčený se v prosinci 1942 vrátil na frontu. Při formování britského vojska v údolí Tamásilah a jeho přípravě k útoku na Tripolis se stal obětí hloubkového náletu německé Luftwaffe. Byl jedním z osmi čs. vojáků padlých za druhé světové války, jejichž portréty tvořily sérii poštovních známek tzv. londýnské emise z roku 1945 pro obnovenou ČSR.


  • vzdělání

   Česká státní reálka v Moravské Ostravě (1918–1925, maturita)
   Vojenská akademie v Hranicích (1925–1927)
   kurz útočné vozby v Milovicích (1931)
   Vysoká škola válečná v Praze (1937–1939, nedokončil)

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939 (2x)
   medaile Za chrabrost před nepřítelem
   čs. vojenská medaile Za zásluhy I. stupně
   Pamětní medaile čs. zahraniční armády se štítkem F-VB-SV (Francie-Velká Británie-Střední východ)
   The 1939–1945 Star
   The Africa Star


  • zaměstnání

   Československá armáda (1927–1943)
   učiliště Pluku útočné vozby 1 v Milovicích (1935–1937)
   Okresní úřad v Jilemnici, úředník (1939)


  • obrazy

   img1652.jpg

   img1653.jpg img1654.jpg


  • prameny, literatura


  • partneři

   Marta Řídká (Podráská)
   sňatek: 19. 9. 1935


  • rodiče

   Františka Řídká (Kubicová)
   Jakub Řídký


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 19. 10. 2021