Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Karl Leopold Himmelbauer


  • * 24.02.1882 Wien (Rakousko) – † ?


  • podnikatel, ředitel továrny


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Rakouská republika


  • zajímavé okolnosti

   Koncem 20. let 20. století převzal za nemocného bratra Richarda řízení chemické továrny v Moravské Ostravě. Za tím účelem mu byl také povolen dlouhodobý pobyt na území ČSR, neboť byl rakouským státním příslušníkem. Po smrti bratra a prodeji ostravské továrny Kralupské rafinerii minerálních olejů si nechal v Moravské Ostravě zaprotokolovat vlastní firmu pro tovární čištění a zpracování ozokeritu, organického vosku, chemikálií a pro obchod chemickými výrobky a parafinem ve velkém. Firma měla obchodní spojení v Praze, Vídni, Budapešti, Berlíně a Curychu. Na podzim 1937 se stal honorárním místokonzulem rakouského konzulátu v Moravské Ostravě, ovšem již o půl roku později byla po anšlusu Rakouska jeho funkce zrušena v souvislosti s přeměnou úřadu v odbočku německého konzulátu v Brně. Jeho firma byla po druhé světové válce konfiskována na základě prezidentských dekretů a po znárodnění začleněna do Čs. chemických závodů, n. p. Areál někdejší Himmelbauerovy továrny v Moravské Ostravě byl likvidován v 50. letech 20. století.


  • vzdělání

   Großherzogliche Technische Hochschule Darmstadt, elektrotechnika


  • zaměstnání

   majitel obchodní agentury ve Vídni (1917)
   tovární provoz soustružnictví kovů a mechanického průmyslu ve Vídni (1919)
   chemická továrna Anton Himmelbauer & Co. v Moravské Ostravě, prokurista, ředitel (1923–1931)


  • partneři

   Anna Himmelbauer (Funk)


  • rodiče

   Anna Mathilde Himmelbauer (Kögler)
   Anton Himmelbauer


  • sourozenci

   Anton Himmelbauer
   Emil Himmelbauer
   Richard Himmelbauer
   Eleonora (Lore) Margarethe Kraus (Himmelbauer)
   Franz Himmelbauer


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 25. 10. 2021